Keselamatan aplikasi web ialah satu cabang keselamatan teknologi maklumat yang menumpukan pada melindungi aplikasi web dan data berkaitannya daripada serangan berniat jahat. Ia meliputi pelbagai ancaman, termasuk serangan ke atas pangkalan data, pangkalan data yang menyimpan maklumat pengguna sensitif, serta aplikasi web dan perkhidmatan back-end yang berkaitan.

Keselamatan aplikasi web memberi tumpuan kepada dua kategori utama ancaman keselamatan: ancaman keselamatan peringkat aplikasi dan ancaman keselamatan peringkat rangkaian. Ancaman peringkat aplikasi boleh datang daripada kecacatan halaman web, input berniat jahat, atau juga kelemahan logik aplikasi. Ancaman peringkat rangkaian adalah lebih biasa, dan termasuk serangan ke atas infrastruktur, rangkaian dan aplikasi yang mengehos aplikasi web.

Ancaman keselamatan yang paling biasa termasuk suntikan SQL, Skrip Merentas Tapak (XSS), Pemalsuan Permintaan Merentas Tapak (CSRF), Keracunan Kuki, Serangan Penafian Perkhidmatan (DDoS) Teragih dan Manipulasi Parameter.

Matlamat keselamatan aplikasi web adalah untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan kepada aplikasi web, memastikan kerahsiaan dan integriti data aplikasi web, dan memastikan bahawa aplikasi web memenuhi piawaian industri untuk keselamatan. Ini boleh dicapai melalui pengimbasan keselamatan automatik, semakan kod, amalan pengekodan selamat dan pengurusan risiko.

Keselamatan aplikasi web ialah komponen penting bagi mana-mana sistem IT yang selamat, kerana ia membantu melindungi rangkaian, aplikasi dan data web daripada serangan. Syarikat mesti memastikan mereka mengambil langkah yang perlu untuk melindungi tapak web, aplikasi dan data mereka daripada ancaman berniat jahat.

Pilih dan Beli Proksi

Proksi Pusat Data

Proksi Berputar

Proksi UDP

Dipercayai Oleh 10000+ Pelanggan Seluruh Dunia

Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Aliran Pelanggan Proksi.ai
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi