Kenyataan

Pernyataan ialah baris kod komputer atau arahan program yang melakukan beberapa tindakan, walaupun tindakan yang tepat mungkin berbeza dari bahasa ke bahasa. Dalam pengaturcaraan komputer, pernyataan biasanya melakukan operasi seperti mengisytiharkan atau memulakan pembolehubah, memanipulasi objek, atau menentukan gelung, struktur kawalan dan fungsi. Pernyataan juga digunakan untuk menunjukkan arahan yang bersifat deklaratif, menyampaikan beberapa maklumat tanpa secara langsung memulakan tindakan.

Dalam pengaturcaraan moden, pernyataan biasanya ditulis dalam bahasa pengaturcaraan berstruktur seperti Python, Java, Ruby, PHP atau C++. Penggunaan pernyataan menawarkan cara menyusun arahan secara logik sedemikian rupa sehingga ia boleh dilaksanakan secara berurutan, satu demi satu. Dalam sesetengah bahasa pengaturcaraan, pernyataan boleh disusun untuk membentuk arahan yang lebih kompleks.

Walaupun banyak bahasa - seperti Java - sangat bergantung pada pernyataan, bahasa lain mungkin mempunyai sintaks yang berbeza. Sebagai contoh, SQL (Bahasa Pertanyaan Berstruktur) digunakan untuk menanyakan pangkalan data dalam cara prosedur. Daripada menggunakan pernyataan, SQL menggunakan pertanyaan, yang memberitahu komputer apa data yang perlu dicari dan cara berinteraksi dengan data tersebut.

Penggunaan kata kunci atau arahan dalam pernyataan dikenali sebagai sintaks pernyataan. Bahasa pengaturcaraan yang berbeza menggunakan pernyataan yang berbeza dan, oleh itu, sintaks yang berbeza. Membiasakan diri dengan sintaks yang sesuai, serta bahasa secara umum, adalah penting untuk pengaturcaraan yang berkesan.

Apabila menulis pernyataan, pengaturcara juga berusaha untuk kejelasan dan kebolehbacaan. Dengan mengumpulkan arahan yang berkaitan ke dalam urutan yang berkaitan dan menggunakan ruang putih dan ulasan dengan sewajarnya, ia akan menjadi lebih mudah untuk memahami cara program berfungsi. Inden dan penyusunan pernyataan yang betul juga penting, kerana ia memastikan kod berstruktur dan mudah dibaca.

Apabila menangani isu keselamatan, pernyataan boleh digunakan untuk menyekat akses kepada fungsi, fail atau program tertentu. Dengan menggunakan pernyataan, pembangun boleh memastikan bahawa hanya pengguna yang disahkan boleh melaksanakan fungsi tertentu. Pengaturcara juga menggunakan pernyataan untuk mengesan aktiviti yang mencurigakan, mengesahkan input dan mengenal pasti data tertentu.

Kesimpulannya, pernyataan adalah elemen asas dalam kebanyakan sintaks bahasa pengaturcaraan dan membentuk asas untuk penstrukturan kod. Mereka membenarkan arahan untuk dikumpulkan ke dalam bahagian yang bermakna, dan memastikan bahawa kod dilaksanakan dalam susunan yang betul. Penyata juga membantu operasi selamat, menyekat akses kepada data sensitif dan memastikan integriti input.

Pilih dan Beli Proksi

Proksi Pusat Data

Proksi Berputar

Proksi UDP

Dipercayai Oleh 10000+ Pelanggan Seluruh Dunia

Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Aliran Pelanggan Proksi.ai
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi