Ujian penembusan ialah sejenis ujian keselamatan yang digunakan untuk menilai keselamatan sistem komputer dengan mensimulasikan serangan daripada penggodam luaran. Ia digunakan untuk menguji sistem untuk potensi kelemahan, ancaman keselamatan dan kelemahan dalam sistem untuk melindunginya daripada serangan berniat jahat.

Tujuan ujian penembusan adalah untuk mengurangkan risiko pelanggaran data. Ia berfungsi dengan mengimbas sistem untuk mengenal pasti kelemahan sedia ada atau potensi kelemahan. Setelah dikenal pasti, keselamatan sistem boleh dipertingkatkan untuk melindungi daripada capaian yang tidak dibenarkan atau untuk meminimumkan kerosakan yang mungkin disebabkan oleh serangan yang berjaya.

Ujian penembusan adalah elemen penting dalam keselamatan maklumat dan biasanya dijalankan oleh penggodam beretika yang berpengetahuan dalam bidang tersebut. Penggodam beretika diupah untuk menilai betapa terdedahnya sistem dan untuk meningkatkan keselamatan sistem dengan mengenal pasti potensi kelemahan dan menggunakan strategi untuk meminimumkan kemungkinan serangan berjaya.

Ujian penembusan boleh dibahagikan kepada dua kategori: ujian kotak putih dan ujian kotak hitam. Ujian kotak putih ialah apabila penggodam etika diberi akses penuh kepada sistem yang diuji dan dapat menggunakan semua sumber yang ada untuk mengenal pasti kelemahan keselamatan. Ujian kotak hitam ialah apabila penggodam beretika tidak mempunyai sebarang akses kepada sistem dan mesti menggunakan kepakaran mereka untuk mengenal pasti vektor serangan yang berpotensi.

Ujian penembusan adalah alat yang tidak ternilai untuk memastikan keselamatan sistem. Adalah penting bagi organisasi untuk menilai sistem komputer mereka secara kerap dan memastikan bahawa mereka melaksanakan langkah keselamatan terkini untuk melindungi daripada kemungkinan serangan.

Pilih dan Beli Proksi

Proksi Pusat Data

Proksi Berputar

Proksi UDP

Dipercayai Oleh 10000+ Pelanggan Seluruh Dunia

Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Aliran Pelanggan Proksi.ai
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi