Pengendali gangguan ialah komponen sistem pengendalian atau perkakasan komputer yang bertanggungjawab untuk bertindak balas kepada input tak segerak dari luar sistem. Ia berfungsi sebagai "pendengar" dan memproses peristiwa seperti gangguan perkakasan, gangguan perisian dan perangkap. Pengendali gangguan ialah komponen utama sistem komputer dan penting untuk melindungi sumber sistem dan membenarkan program berjalan dengan betul.

Apabila gangguan dicetuskan, ia boleh menyebabkan pemproses menjauhkan diri daripada urutan operasi biasa dan mula melaksanakan kod pengendali. Sebabnya adalah kerana gangguan boleh menjejaskan operasi keseluruhan sistem dan pengendali gangguan perlu memproses acara dan mengambil langkah yang perlu untuk memastikan sistem tidak dibiarkan dalam keadaan tidak konsisten. Bergantung pada jenis gangguan, pengendali boleh mengambil tindakan untuk menjeda aliran program utama, melaksanakan tugas yang berkaitan dengan gangguan atau memberi isyarat kepada pengguna bahawa sesuatu telah berlaku.

Memandangkan kebanyakan sistem pengendalian bergantung pada pengendali gangguan untuk menjejaki permintaan sistem input dan proses, mempunyai pengendali gangguan yang cekap adalah penting untuk prestasi dan kestabilan. Pengendali gangguan mesti ditulis supaya mereka diprogramkan untuk bertindak balas dengan cepat, berkesan, dan tanpa sebarang kerosakan data. Banyak sistem pengendalian, terutamanya Windows, mempunyai banyak pengendali gangguan yang berbeza untuk memastikan setiap jenis gangguan boleh dikendalikan dengan betul.

Pengendali gangguan biasanya mengambil bentuk pemacu atau modul kod dalam kernel sistem. Reka bentuk pengendali gangguan berbeza dari satu sistem ke sistem, walaupun mereka mempunyai struktur teras yang sama. Pengendali gangguan mampu menutup beberapa gangguan daripada merambat ke hulu, serta memetakan semula vektor gangguan kepada nombor gangguan yang berbeza. Pengendali gangguan juga boleh digunakan untuk menukar keutamaan penjadualan proses atau benang, atau untuk menetapkan nombor isyarat untuk dihantar ke kernel atau program sekiranya berlaku gangguan.

Pengendali gangguan adalah komponen penting sistem komputer dan diperlukan untuk berfungsi dengan baik sistem pengendalian moden. Tanpa mereka, sistem tidak akan dapat bertindak balas kepada peristiwa luaran, atau akan terdedah kepada konflik perisian dan perkakasan.

Pilih dan Beli Proksi

Proksi Pusat Data

Proksi Berputar

Proksi UDP

Dipercayai Oleh 10000+ Pelanggan Seluruh Dunia

Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Aliran Pelanggan Proksi.ai
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi