Pangkalan data fail rata ialah susunan data di mana semua maklumat terkandung dalam satu fail tidak berstruktur yang dipanggil fail rata. Pangkalan data fail rata biasanya lebih mudah digunakan berbanding jenis pangkalan data lain, seperti pangkalan data hubungan, dan boleh dimanipulasi dengan mudah. Ia biasanya digunakan untuk penyimpanan asas sejumlah kecil data, seperti pilihan atau tetapan pengguna.

Pangkalan data fail rata memberikan beberapa kelebihan berbanding jenis pangkalan data lain. Mereka agak mudah untuk disediakan dan diselenggara, dan memerlukan pengetahuan teknikal yang minimum, menjadikannya pilihan yang kos efektif untuk perniagaan yang mempunyai sumber terhad. Selain itu, pangkalan data fail rata boleh dikongsi dengan mudah antara aplikasi dan pengguna, dan dimanipulasi menggunakan bahasa skrip seperti JavaScript.

Walau bagaimanapun, pangkalan data fail rata juga mempunyai beberapa kelemahan. Mereka terhad dari segi saiz dan kerumitan data yang boleh mereka simpan. Selain itu, terdapat kekurangan kawalan ke atas data, bermakna sukar untuk mengawal siapa yang mengakses atau mengubah suai data. Selain itu, pangkalan data fail rata tidak mempunyai kefungsian pangkalan data hubungan, seperti pandangan, prosedur tersimpan dan pencetus.

Kesimpulannya, pangkalan data fail rata mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Mereka agak mudah untuk disediakan dan diselenggara, tetapi terhad dari segi kerumitan data yang boleh mereka simpan. Oleh itu, ia sesuai untuk penyimpanan fail asas sejumlah kecil data, tetapi mereka yang memerlukan ciri yang lebih maju harus melihat jenis pangkalan data lain.

Pilih dan Beli Proksi

Proksi Pusat Data

Proksi Berputar

Proksi UDP

Dipercayai Oleh 10000+ Pelanggan Seluruh Dunia

Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Aliran Pelanggan Proksi.ai
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi