Data Munging on teatud tüüpi andmete vaidlustamine või andmetega manipuleerimine, mida tavaliselt kasutatakse andmete puhastamisel ja ettevalmistamisel. Andmete mugimine hõlmab töötlemata andmete teisendamist vormingusse, mida on lihtsam analüüsida või visualiseerida. Seda kasutatakse kõige sagedamini tarkvaratehnikas, eriti andmekaevandamises ja masinõppes. See protsess hõlmab erinevatest allikatest pärit andmete teisendamist ühtsemasse vormingusse, näiteks CSV-vormingusse, et neid oleks lihtsam sõeluda ja analüüsida.

Andmete mugimine võib hõlmata mitmest allikast pärit andmete teisendamist ühte vormingusse, nende sorteerimist, kõrvalekallete eemaldamist, vigade parandamist, puuduvate väärtuste täitmist ja väärtuste kombineerimist või eraldamist. See võib hõlmata ka mitme andmestiku kombineerimist või nende ühendamist, et luua antud ülesande jaoks sobiv uus andmestik. Andmete mõnulemist kasutatakse sageli koos andmete visualiseerimisega, et luua andmetest interaktiivseid visualiseerimisi.

Andmete mõnulemine mängib andmeteaduses olulist rolli, kuna andmeteadlased peavad sageli võtma algandmed, puhastama need ja muutma need edasiseks analüüsiks sobivaks. Andmete mugimine on kasulik ka ennustavas analüütikas, kuna seda kasutatakse sageli andmete ettevalmistamiseks ennustavate mudelite koostamiseks. Andmete mõistmine ja mustrite avastamine võib aidata parandada mudeli jõudlust ja täpsust.

Andmehulka saab kasutada ka andmekogumi suuruse vähendamiseks, kuna suurte andmekogumite töötlemine võib olla aeganõudev. Andmete kogumise tehnikate (nt filtreerimine, sortimine või rühmitamine) abil saab andmekogumeid taandada asjakohase teabeni ja muuta need kiiremini töödeldavaks.

Andmete mugimine on iga andmeteaduse protsessi oluline osa, kuna see aitab tagada andmete täpsuse ja kehtivuse enne, kui neid edasiseks analüüsiks kasutatakse. Andmetega õigesti manipuleerides saavad andmeteadlased veenduda, et andmed sobivad edasiseks analüüsiks ja annavad parima võimaliku ülevaate.

Vali ja osta proxy

Andmekeskuse proksid

Pöörlevad proksid

UDP Proxy'd

Usaldab üle 10 000 kliendi kogu maailmas

Puhverklient
Puhverklient
Puhverklient flowch.ai
Puhverklient
Puhverklient
Puhverklient