Cây (Cây tính toán)

Cây là một cấu trúc dữ liệu trong điện toán được phân loại là cấu trúc phân cấp. Nó được xác định bởi nút cha và các nút kết nối của nó đại diện cho mối quan hệ cha-con. Cây được sử dụng theo nhiều cách khác nhau trong điện toán, chẳng hạn như biểu diễn cấu trúc phân cấp của hệ thống tệp, mạng máy tính và thiết kế cơ sở dữ liệu.

Cây được tạo thành từ các nút, còn được gọi là đỉnh hoặc điểm, có dữ liệu liên kết với chúng. Mỗi nút có kết nối đến các nút khác, còn được gọi là các cạnh hoặc nhánh. Một cây được cho là có độ sâu khi dữ liệu liên quan đến nút gốc được trải rộng trên vô số nút. Độ sâu càng cao thì cấu trúc cây càng phức tạp.

Cây thường được sử dụng trong các ngôn ngữ lập trình để cung cấp các thủ tục tìm kiếm và truy cập hiệu quả, chẳng hạn như trong cây tìm kiếm nhị phân hoặc cây đỏ đen. Chúng cũng có thể được sử dụng để băm và nén dữ liệu.

Cách phổ biến nhất để duyệt cây được gọi là đi trên cây và bao gồm việc duyệt cây theo chiều rộng trước hoặc chiều sâu trước. Các thuật toán này thường được sử dụng để tìm kiếm dữ liệu theo cấu trúc cây.

Cây cũng được sử dụng rộng rãi trong khoa học máy tính cho trí tuệ nhân tạo, học máy và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Chúng cũng có thể được sử dụng để thiết kế và phân tích các thuật toán, đặc biệt là các thuật toán đồ thị.

Nhìn chung, cây là một cấu trúc dữ liệu quan trọng với nhiều ứng dụng trong điện toán. Chúng cung cấp các phương pháp hiệu quả để lưu trữ và truy xuất dữ liệu, đồng thời cho phép triển khai hiệu quả các ứng dụng thuật toán.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền