Mật mã luồng là một thuật toán mã hóa sử dụng một chuỗi bit được tạo ngẫu nhiên hoặc luồng bit giả ngẫu nhiên để xáo trộn văn bản gốc. Nó mã hóa từng ký hiệu trong luồng văn bản gốc bằng một ký hiệu duy nhất từ luồng ngẫu nhiên. Mật mã luồng thường được sử dụng để tạo các liên kết liên lạc an toàn như Mạng riêng ảo (VPN).

Chúng là một trong hai loại thuật toán mã hóa đối xứng chính, loại còn lại là Mật mã khối. Mật mã dòng có thể cung cấp khả năng bảo mật mạnh mẽ nhưng chúng phải được sử dụng đúng cách. Ưu điểm chính của mật mã dòng là chúng chỉ cần một lượng nhỏ bộ nhớ để hoạt động và hoạt động rất nhanh.

Hạn chế chính của mật mã luồng là chúng dễ bị tấn công vũ phu. Để bảo vệ chống lại kiểu tấn công này, mật mã luồng phải được kết hợp với các kỹ thuật bổ sung như giao thức xác thực và trao đổi khóa để cung cấp mức độ bảo mật mong muốn.

Các mật mã luồng được sử dụng phổ biến nhất bao gồm chế độ hoạt động của Bộ đếm (CTR), chế độ hoạt động Phản hồi mật mã (CFB) và chế độ hoạt động Phản hồi đầu ra (OFB). Các kỹ thuật khác như Galois/Chế độ đếm (GCM) cũng tồn tại.

Mật mã luồng được sử dụng rộng rãi cho liên lạc được mã hóa điểm-điểm như trong VoIP, VPN, Bluetooth và Wi-Fi. Chúng cũng được sử dụng để mã hóa ổ đĩa, mạng riêng ảo và giao dịch tài chính.

Các chuyên gia bảo mật phải nhận thức được những ưu và nhược điểm khác nhau của mật mã luồng để đưa ra quyết định sáng suốt khi chọn thuật toán mã hóa nhằm bảo vệ dữ liệu nhạy cảm. Mặc dù mật mã dòng cung cấp khả năng mã hóa nhanh nhưng chúng phải được triển khai chính xác bằng cơ chế trao đổi khóa và xác thực mạnh mẽ để đảm bảo dữ liệu được an toàn.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền