Trình biên dịch

Trình biên dịch là một chương trình máy tính chuyển đổi mã nguồn được viết bằng ngôn ngữ lập trình máy tính thành ngôn ngữ máy hoặc “mã đối tượng” mà bộ xử lý máy tính có thể hiểu và thực thi. Trình biên dịch có thể được chia thành hai loại: trình biên dịch nguồn-nguồn (còn được gọi là trình dịch) và trình biên dịch nguồn-máy.

Trình biên dịch nguồn-nguồn, thường được gọi là trình dịch, không tạo mã đối tượng làm đầu ra của chúng. Thay vào đó, mục đích của chúng là chuyển đổi mã nguồn được viết bằng ngôn ngữ này sang mã nguồn được viết bằng ngôn ngữ khác, chẳng hạn như từ Java sang Python. Quá trình này còn được gọi là dịch mã hoặc dịch ngôn ngữ và là một phần quan trọng của quá trình phát triển phần mềm.

Mặt khác, các trình biên dịch nguồn-máy lấy ngôn ngữ lập trình cấp cao (chẳng hạn như C++ hoặc Java) và dịch nó thành mã hợp ngữ – mã chạy bộ xử lý của bạn – để có thể thực thi được. Trình biên dịch thường trải qua năm giai đoạn chính – phân tích từ vựng, phân tích cú pháp, tối ưu hóa, xây dựng bảng ký hiệu và tạo mã – để hoàn thành nhiệm vụ này.

Trình biên dịch rất cần thiết cho cả việc tạo và chạy các chương trình máy tính. Không có chúng, việc viết và sử dụng phần mềm máy tính sẽ khó khăn hơn nhiều. Khả năng biên dịch chương trình trên quy mô lớn đã cho phép phát triển phần mềm có thể từ các trò chơi đơn giản đến các hệ điều hành phức tạp.

Trình biên dịch cũng ngày càng trở nên quan trọng trong lĩnh vực an ninh mạng. Trình biên dịch thường có thể phát hiện các lỗi trong mã mà con người có thể đã bỏ qua, khiến chúng trở nên vô giá trong việc tạo ra phần mềm bảo mật. Hơn nữa, một số trình biên dịch có các tính năng bảo mật tích hợp có thể phát hiện mã độc trong mã nguồn của chương trình, giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc của nhà phát triển bằng cách phát hiện lỗi trước khi chúng có cơ hội trở thành sự cố.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền