Tarkvaradisain viitab tarkvararakenduste ja/või süsteemide planeerimise, organiseerimise ja arendamise protsessile. See hõlmab tarkvarakomponentide ja arhitektuuride kontseptualiseerimist, arendamist ja testimist. Tarkvaraprojekteerimine hõlmab nii süsteemi funktsionaalsete kui ka mittefunktsionaalsete nõuete määratlemist ja järjestamist. Ideid on kaasatud ka teistelt seotud erialadelt, nagu inseneriteadus, infosüsteemid, arvutiteadus, tehisintellekt, matemaatika, semantika ja loodusteadus.

Tarkvara kujundamise protsess on iteratiivne ja tsükliline protsess, kuna see hõlmab süsteemi juurutamist, selle pidevat täiustamist ja muudatusi vastavalt uutele nõuetele ja tehnoloogiale. See protsess koosneb põhiliselt kahest komponendist: projekteerimisetapist ja rakendamisetapist. Disainifaasis tuvastavad tarkvaradisainerid nõuded, disainiobjektid, nende seosed, uurivad algoritme ja kodeerimisvõimalusi ning uurivad kompromisse vastuoluliste nõuete vahel. Rakendusfaasis töötatakse välja tegelik kood, silutakse ja testitakse.

Kvaliteetse tarkvaradisaini tagamiseks peaks protsess hõlmama ka lõppkasutajate teadmisi, klientide tagasisidet, arendusmeeskonna enda teadmisi ning standardsete ja tipptehnoloogiate kombinatsiooni. Lisaks peaksid mis tahes tarkvara kavandamise aluseks olema rakenduse kujundamise põhimõtted, nagu turvalisus, jõudlus, kasutajakogemus, hooldatavus, skaleeritavus, kaasaskantavus ja kasutatavus.

Tarkvarakujundus on tarkvara arendustsükli võtmeelement, kuna see määrab süsteemi üldise struktuuri ja selle toimimise. Ilma korraliku tarkvarakujunduseta on mis tahes tarkvarasüsteemi keeruline arendada ja hooldada. Lisaks võib hästi läbimõeldud süsteem pakkuda kvaliteetset kasutuskogemust, vähendada kodeerimiskoormust, parandada süsteemi stabiilsust ja mastaapsust ning kiirendada turule jõudmist. Sellisena jääb tarkvara kujundamine tänapäeva tarkvaraarenduse maailmas hindamatuks ja väga nõutud oskuseks.

Vali ja osta proxy

Andmekeskuse proksid

Pöörlevad proksid

UDP Proxy'd

Usaldab üle 10 000 kliendi kogu maailmas

Puhverklient
Puhverklient
Puhverklient flowch.ai
Puhverklient
Puhverklient
Puhverklient