Model Drift (tuntud ka kui kontseptsioonide triiv või andmete triiv) on masinõppes ja analüütikas oluline kontseptsioon. See viitab protsessile, mille käigus analüütilise mudeli prognoositav täpsus langeb aja jooksul muutuvate andmete ja/või keskkonna tõttu. Muutuvad andmed ja/või keskkond võivad pärineda paljudest allikatest, sealhulgas muutuvatest ärivajadustest, muutuvatest klientide käitumisest või muutuvatest majandustingimustest.

Tavaliselt toimib mudel esmakordsel loomisel hästi ja suudab tulemusi testiandmete kogumite põhjal täpselt ennustada. Mudeli ümbritseva keskkonna muutudes hakkab aga mudeli võime neid tulemusi täpselt ennustada vähenema. Seda tuntakse mudeli triivina. Seetõttu tuleks mudeli triivi jälgida ja juhtida, et tagada mudeli prognooside jätkuv täpsus.

Mudeli triivi leevendamiseks saab kasutada mitmeid strateegiaid. Nende hulka kuuluvad andmete ümberõpe, mudeli valideerimine, funktsioonide projekteerimine ja andmete täiendamine. Andmete ümberõppes koolitatakse mudelit ümber uute, ajakohasemate andmetega, et muutuva keskkonnaga paremini sobituda. Mudeli valideerimine on protsess, mille käigus mõõdetakse mudeli jõudlust katseandmete põhjal, et tuvastada piirkonnad, kus selle täpsus on vähenenud. Funktsioonide projekteerimine hõlmab andmekogumi funktsioonidega manipuleerimist, et saada alusandmetega paremini kooskõlas olevaid tulemusi. Lõpuks hõlmab andmete suurendamine uute andmepunktide lisamist andmekogumile, et parandada mudeli jõudlust.

Mudeli triiv on oluline kontseptsioon, mida masinõppemudelite kavandamisel ja hooldamisel arvestada. Mudelite triivi tähelepanelikult jälgides ja haldades saavad organisatsioonid tagada, et nende mudelid töötavad alati maksimaalse täpsusega.

Vali ja osta proxy

Andmekeskuse proksid

Pöörlevad proksid

UDP Proxy'd

Usaldab üle 10 000 kliendi kogu maailmas

Puhverklient
Puhverklient
Puhverklient flowch.ai
Puhverklient
Puhverklient
Puhverklient