Hệ thống kiểm soát phiên bản (Git và SVN)

Hệ thống kiểm soát phiên bản là các công cụ được sử dụng để quản lý và ghi lại các thay đổi đối với tài sản kỹ thuật số, chẳng hạn như chương trình máy tính, tài liệu và trang web. Chúng là các thành phần thiết yếu của hoạt động phát triển phần mềm và công nghệ vì chúng cho phép theo dõi các thay đổi và duy trì dấu vết kiểm tra các bản sửa đổi. Hệ thống kiểm soát phiên bản còn được gọi là kiểm soát sửa đổi, kiểm soát nguồn, quản lý mã nguồn và quản lý cấu hình phần mềm (SCM).

Hai trong số các hệ thống kiểm soát phiên bản phổ biến nhất là Git và Subversion, thường được gọi tắt là “Git” và “SVN”.

Git là một hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán nguồn mở do Linus Torvalds tạo ra vào năm 2005. Nó được sử dụng rộng rãi để phát triển phần mềm và kiểm soát phiên bản và được nhiều nhà phát triển ưa chuộng do tính chất phi tập trung và dễ sử dụng. Git là hệ thống kiểm soát phiên bản được sử dụng rộng rãi nhất và là lựa chọn phổ biến của các nhà phát triển và tổ chức vì nó có sẵn miễn phí thông qua các dịch vụ lưu trữ trực tuyến như GitHub và GitLab.

Subversion (SVN) là một hệ thống kiểm soát phiên bản tập trung nguồn mở được CollabNet tạo ra vào năm 2000. Nó cho phép người dùng theo dõi các thay đổi đối với mã nguồn và các tài liệu khác theo thời gian, giúp việc theo dõi và khôi phục các thay đổi trở nên dễ dàng hơn và nó thường được sử dụng cho các dự án lớn hơn với nhiều nhà phát triển. SVN có sẵn miễn phí và là lựa chọn phổ biến cho các doanh nghiệp lớn.

Cả Git và SVN đều được sử dụng để theo dõi các thay đổi đối với mã nguồn. Tuy nhiên, có một số khác biệt chính giữa hai. Git là hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán trong khi SVN là hệ thống kiểm soát phiên bản tập trung. Điều này có nghĩa là trong Git, các nhà phát triển có thể làm việc độc lập trên bản sao kho lưu trữ mã cục bộ của riêng họ, trong khi ở SVN, các nhà phát triển cần kiểm tra mã từ kho lưu trữ trung tâm đến bản sao cục bộ của họ. Ngoài ra, Git mạnh hơn trong việc tùy chỉnh quy trình làm việc trong khi SVN bị hạn chế hơn một chút.

Nhìn chung, hệ thống kiểm soát phiên bản là một công cụ thiết yếu cho hoạt động phát triển phần mềm và công nghệ. Chúng cho phép theo dõi các thay đổi và duy trì quá trình kiểm tra các bản sửa đổi, do đó đảm bảo rằng mã và tài sản công nghệ luôn nhất quán và cập nhật.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền