Bộ nhớ chính, còn được gọi là bộ nhớ chính hoặc bộ nhớ trong, là thiết bị lưu trữ dữ liệu chính của máy tính. Nó là một loại bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM), nơi dữ liệu được lưu trữ trong khi chương trình đang chạy và thường chỉ cho phép truy cập dữ liệu theo trình tự được lưu trữ. Nó thường dễ bay hơi, nghĩa là nội dung của nó sẽ bị mất khi tắt máy tính.

Bộ nhớ chính được sử dụng để lưu trữ dữ liệu và hướng dẫn ngắn hạn trong bộ nhớ của máy tính khi máy tính đang chạy. Nó bao gồm Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM), Bộ nhớ chỉ đọc (ROM) và RAM tĩnh (SRAM). RAM là loại thiết bị lưu trữ chính phổ biến nhất. Nó hoạt động như bộ nhớ “làm việc” của máy tính và thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu và hướng dẫn chương trình. ROM, hay bộ nhớ chỉ đọc, là loại bộ nhớ chỉ có thể đọc hoặc ghi một lần và sau đó bị khóa. Nó thường lưu trữ thông tin mà máy tính yêu cầu để khởi tạo và vận hành. RAM tĩnh là loại RAM được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trong thời gian ngắn và nhanh hơn RAM động.

Bộ nhớ chính rất quan trọng vì nó lưu trữ dữ liệu và hướng dẫn mà máy tính cần để chạy các chương trình và ứng dụng. Không có nó, máy tính sẽ không thể thực hiện bất kỳ lệnh nào. Bộ xử lý cũng cần truy cập nhanh vào dữ liệu cần thiết để chạy chương trình và thực hiện các phép tính một cách hiệu quả.

Dung lượng và tốc độ của bộ lưu trữ chính của máy tính có thể là yếu tố hạn chế hiệu suất của hệ thống. Các thiết bị RAM lớn hơn và nhanh hơn sẽ cho phép bộ xử lý hoàn thành các tác vụ nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Nói chung, bộ lưu trữ chính rất cần thiết cho hoạt động của máy tính và do đó, cần được cân nhắc tối đa khi mua hoặc nâng cấp hệ thống.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền