Keylogger (đôi khi được gọi là keylogger hoặc keyboard logger) là một loại ứng dụng phần mềm được thiết kế đặc biệt để ghi lại tất cả các mục nhập bàn phím của người dùng máy tính. Nó thường được sử dụng để ghi lại các lần gõ phím mà người dùng không biết và nó thường được sử dụng để lấy mật khẩu và các thông tin bí mật khác.

Keylogger có thể dựa trên phần cứng hoặc phần mềm. Loại phổ biến nhất là phiên bản phần mềm, ghi lại các lần gõ phím đã được gõ trên bàn phím máy tính. Loại keylogger này thường được cài đặt vào máy tính bởi người có quyền truy cập vào máy tính, bằng quyền truy cập vật lý hoặc truy cập từ xa và người dùng không thể nhìn thấy được.

Keylogger phần cứng, còn được gọi là "trình ghi thao tác bàn phím phần cứng", là một dạng keylogger được cài đặt vật lý giữa người dùng và bàn phím. Chúng có thể được kết nối với PC thông qua cáp USB hoặc được đặt bên trong PC hoặc máy tính xách tay. Chúng thường được sử dụng để ghi lại dữ liệu do người dùng nhập vào, chẳng hạn như mật khẩu và các dữ liệu bí mật khác.

Keylogger có thể được sử dụng cho cả mục đích hợp pháp và mục đích xấu. Việc sử dụng hợp pháp có thể bao gồm giám sát việc sử dụng hệ thống của công ty và kiểm tra việc sử dụng sai mục đích máy tính cũng như đảm bảo rằng chỉ những người dùng được ủy quyền mới có quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm. Keylogger cũng có thể được sử dụng cho mục đích xấu, chẳng hạn như đánh cắp mật khẩu và dữ liệu bí mật hoặc theo dõi hoạt động trực tuyến của một người.

Keylogger là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của cả cá nhân và doanh nghiệp, vì chúng có thể được sử dụng để truy cập vào dữ liệu bí mật và thông tin cá nhân. Điều quan trọng là phải đảm bảo có sẵn biện pháp bảo vệ chống phần mềm độc hại mạnh mẽ để bảo vệ khỏi keylogger, cũng như thường xuyên giám sát máy tính xem có bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào không.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền