Keylogger (někdy označovaný jako keystroke logger nebo keyboard logger) je typ softwarové aplikace speciálně navržené pro záznam všech vstupů z klávesnice uživatelem počítače. Obvykle se používá k záznamu úhozů bez vědomí uživatele a často se používá k zachycení hesel a dalších důvěrných informací.

Keyloggery mohou být hardwarové nebo softwarové. Nejběžnějším typem je verze softwaru, která zaznamenává a zaznamenává stisknuté klávesy, které byly napsány na klávesnici počítače. Tento typ keyloggeru je obvykle instalován do počítače někým, kdo má k počítači přístup, ať už fyzickým nebo vzdáleným přístupem, a je pro uživatele neviditelný.

Hardwarové keyloggery, známé také jako „hardwarové keystroke recordery“, jsou formou keyloggerů, které jsou fyzicky instalovány mezi uživatelem a klávesnicí. Ty mohou být připojeny k PC pomocí USB kabelu nebo umístěny uvnitř PC nebo notebooku. Často se používají k záznamu dat zadaných uživatelem, jako jsou hesla a další důvěrná data.

Keyloggery mohou být použity pro legitimní i škodlivé účely. Legitimní použití může zahrnovat sledování toho, jak zaměstnanci používají firemní systémy a kontrolu zneužití počítačů, stejně jako zajištění, aby k citlivým datům získali přístup pouze oprávnění uživatelé. Keyloggery mohou být také použity pro škodlivé účely, jako je krádež hesel a důvěrných dat nebo sledování online aktivit osoby.

Keyloggery jsou vážnou hrozbou pro bezpečnost jednotlivců i podniků, protože je lze použít k získání přístupu k důvěrným datům a osobním informacím. Je důležité zajistit, aby byla zavedena silná ochrana proti malwaru na ochranu před keyloggery a také pravidelné sledování počítačů pro jakoukoli podezřelou aktivitu.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník