JupyterHub là một máy chủ web nhiều người dùng, mã nguồn mở được thiết kế để cung cấp môi trường tập trung cho điện toán tương tác. Nó cho phép người dùng từ các lĩnh vực điện toán khác nhau, chẳng hạn như nhà khoa học dữ liệu, nhà nghiên cứu và sinh viên, tương tác bằng cùng một công cụ. Nó cung cấp quyền truy cập cho nhiều người dùng vào các ứng dụng Jupyter Notebook, cho phép mỗi người dùng có môi trường máy tính và tài nguyên cần thiết để cộng tác một cách có tổ chức.

JupyterHub được thiết kế để hỗ trợ nhiều người dùng và các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Nó chạy trên một máy chủ và lưu trữ nhiều phiên bản sổ ghi chép cho mỗi người dùng. Người dùng có thể dễ dàng cài đặt JupyterHub trên nhiều môi trường khác nhau, từ máy tính xách tay đến đám mây và thậm chí có thể cài đặt nó trên cụm nhiều nút. Nó được viết bằng ngôn ngữ Python và thường chạy trên hệ điều hành Linux.

JupyterHub ban đầu được tạo ra như một dự án nguồn mở bởi nhiều người đóng góp. Ban đầu nó được thiết kế để nghiên cứu và giảng dạy máy tính tương tác, nhưng sau đó đã trở nên phổ biến cho khoa học dữ liệu, mô hình hóa, học máy và nhiều nhiệm vụ khác. Nó ngày càng trở nên phổ biến trong cộng đồng giáo dục và khoa học dữ liệu.

JupyterHub tích hợp các tính năng xác thực, giới hạn tài nguyên và gán giấy phép người dùng dễ dàng. Nó cũng cung cấp nhiều tính năng để quản lý nhiều người dùng và nhiều sổ ghi chép, bao gồm hỗ trợ chỉnh sửa, quản lý và giám sát dữ liệu. Nó cũng hỗ trợ việc sắp xếp sổ ghi chép thành các dự án, giúp cho việc nghiên cứu có tổ chức và hiệu quả hơn nhiều.

JupyterHub được sử dụng rộng rãi bởi các nhà khoa học dữ liệu, nhà nghiên cứu và sinh viên. Nó đã trở thành một thành phần quan trọng cho nhiều loại tác vụ điện toán, từ giáo dục, nghiên cứu đến khoa học dữ liệu. Nó là một công cụ thiết yếu cho bất kỳ ai cần cộng tác làm việc trong các dự án điện toán tương tác.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền