Cron là dịch vụ lập lịch công việc dựa trên thời gian trong các hệ điều hành giống Unix. Người dùng có thể lên lịch các công việc (lệnh hoặc tập lệnh) để chạy vào những thời điểm, ngày hoặc khoảng thời gian cụ thể. Tính năng này đặc biệt hữu ích để tự động hóa các tác vụ bảo trì hệ thống, chạy tập lệnh hoặc thậm chí gửi email theo các khoảng thời gian được chỉ định.

Cấu trúc của một công việc định kỳ

Hiểu cấu trúc của một Cron job là rất quan trọng. Công việc Cron là một dòng duy nhất trong tệp crontab (bảng Cron) biểu thị một lệnh được lên lịch để chạy trong các khoảng thời gian cụ thể. Một mục crontab có sáu trường:

 1. Phút (0 – 59)
 2. Giờ (0 – 23)
 3. Ngày trong tháng (1 – 31)
 4. Tháng (1 – 12)
 5. Ngày trong tuần (0 – 7, trong đó cả 0 và 7 tượng trưng cho Chủ Nhật)
 6. Lệnh để thực thi

Thiết lập một công việc định kỳ

Để lên lịch Cron job, bạn cần chỉnh sửa file crontab. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng crontab -e lệnh mở tệp crontab trong trình soạn thảo văn bản. Đây là hướng dẫn nhanh:

 1. Mở Crontab: Chạy crontab -e yêu cầu. Thao tác này sẽ mở tệp crontab trong trình chỉnh sửa mặc định của bạn.
 2. Thêm một công việc định kỳ: Trên một dòng mới, chỉ định các tham số lập lịch (phút, giờ, v.v.) theo sau là lệnh.
 3. Lưu và thoát: Lưu các thay đổi và thoát khỏi trình chỉnh sửa.

Ví dụ về công việc Cron phổ biến

Tính linh hoạt của Cron có thể được thể hiện thông qua vô số trường hợp sử dụng. Dưới đây là một vài ví dụ:

 • Sao lưu thư mục hàng ngày: Bạn có thể lên lịch công việc Cron để sao lưu một thư mục cụ thể hàng ngày. Giả sử thư mục là /home/username/documents và bạn muốn sao lưu vào lúc 2 giờ sáng hàng ngày.0 2 * * * tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/username/documents
 • Chạy một tập lệnh mỗi phút: Nếu bạn có một tập lệnh (giả sử script.sh nằm ở /home/username/script.sh), bạn có thể lên lịch để nó chạy mỗi phút.* * * * * /home/username/script.sh
 • Gửi email vào thứ Hai hàng tuần: Giả sử bạn có tệp mail.txt và bạn muốn gửi nội dung của tệp qua email vào lúc 5 giờ chiều Thứ Hai hàng tuần. Bạn có thể sử dụng lệnh thư kết hợp với Cron.0 17 * * MON cat /home/username/mail.txt | mail -s "Weekly Update" [email protected]

Mẹo và thủ thuật Cron nâng cao

Mặc dù Cron mạnh mẽ và linh hoạt nhưng có một số mẹo và thủ thuật có thể giúp bạn tối ưu hóa việc sử dụng nó:

 • Đặt ĐƯỜNG DẪN: Trong khi lên lịch tác vụ, bạn có thể đặt biến môi trường PATH ở đầu tệp crontab để đảm bảo rằng tất cả các lệnh được tìm thấy mà không chỉ định đường dẫn tuyệt đối.
 • Chuyển hướng đầu ra: Theo mặc định, Cron gửi email đến tài khoản người dùng đang thực thi cronjob. Nếu điều này không bắt buộc, bạn có thể chuyển hướng đầu ra sang /dev/null.
 • Ghi nhật ký công việc Cron: Để theo dõi công việc định kỳ, thay vào đó, bạn có thể chuyển hướng đầu ra sang tệp nhật ký.

Hạn chế và lựa chọn thay thế cho Cron

Mặc dù có những ưu điểm nhưng Cron không phải không có những hạn chế. Nó thiếu các tính năng như phụ thuộc công việc, chuỗi công việc và báo cáo chi tiết, được tìm thấy trong các công cụ lập lịch tác vụ nâng cao hơn.

Có một số lựa chọn thay thế mạnh mẽ cho Cron, bao gồm:

 1. Anacron: Lý tưởng cho các hệ thống không chạy liên tục.
 2. Fcron: Kết hợp chức năng của cả Cron và Anacron, với các tính năng nâng cao.
 3. Bộ hẹn giờ Systemd: Một sự thay thế hiện đại cho Cron trong các bản phân phối Linux dựa trên Systemd.

Học thêm

Với sức mạnh của Cron, bạn có thể tự động hóa hầu hết mọi tác vụ mà bạn thường chạy thủ công. Cấu trúc đơn giản và các tùy chọn lập lịch linh hoạt của nó làm cho nó trở thành một phần không thể thiếu trong bất kỳ bộ công cụ nào của quản trị viên hệ thống giống Unix.

Câu hỏi thường gặp

Bạn có thể xem các công việc Cron của mình bằng cách sử dụng crontab -l yêu cầu.

Để xóa một công việc Cron, hãy sử dụng crontab -e Lệnh mở file crontab, xóa dòng công việc muốn gỡ bỏ, sau đó lưu và thoát.

Có, theo mặc định, Cron sẽ gửi thư đến tài khoản người dùng kèm theo đầu ra của công việc. Ngoài ra, bạn có thể thiết lập công việc Cron của mình để ghi đầu ra vào tệp nhật ký nhằm kiểm tra xem công việc đã được chạy hay chưa.

Có, mọi người dùng đều có thể có crontab riêng để lên lịch công việc.

Kiểm tra hộp thư của bạn khi Cron gửi kết quả công việc tới đó. Nếu chuyển hướng đầu ra được thiết lập, hãy kiểm tra tệp tương ứng. Ngoài ra, hãy kiểm tra các trường lệnh và thời gian của công việc Cron của bạn và đảm bảo cú pháp đúng.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền