Cron is een tijdgebaseerde taakplanningsservice in Unix-achtige besturingssystemen. Gebruikers kunnen taken (opdrachten of scripts) plannen zodat ze op specifieke tijden, datums of intervallen worden uitgevoerd. Deze functie is met name handig voor het automatiseren van systeemonderhoudstaken, het uitvoeren van scripts of zelfs het verzenden van e-mails met bepaalde tussenpozen.

De anatomie van een cronjob

Het begrijpen van de structuur van een Cron-taak is cruciaal. Een Cron-taak is een enkele regel in een crontab-bestand (Cron-tabel) die een opdracht vertegenwoordigt die gepland is om met specifieke tussenpozen te worden uitgevoerd. Een crontab-item heeft zes velden:

 1. Minuten (0 – 59)
 2. Uren (0 – 23)
 3. Dag van de maand (1 – 31)
 4. Maand (1 – 12)
 5. Dag van de week (0 – 7, waarbij zowel 0 als 7 voor zondag staan)
 6. Commando om uit te voeren

Een cronjob opzetten

Om een Cron-taak te plannen, moet u het crontab-bestand bewerken. Dit kunt u doen met behulp van de crontab -e opdracht, waarmee het crontabbestand in een teksteditor wordt geopend. Hier is een korte handleiding:

 1. De Crontab openen: Voer de ... uit crontab -e commando. Hiermee wordt het crontabbestand in uw standaardeditor geopend.
 2. Een cronjob toevoegen: Geef op een nieuwe regel de planningsparameters op (minuten, uren, enz.), gevolgd door de opdracht.
 3. Opslaan en afsluiten: Sla de wijzigingen op en sluit de editor af.

Veelvoorkomende Cron Job-voorbeelden

De veelzijdigheid van Cron kan worden gedemonstreerd door het brede scala aan gebruiksscenario's. Hier zijn een paar voorbeelden:

 • Maak dagelijks een back-up van een directory: U kunt een Cron-taak plannen om dagelijks een back-up te maken van een bepaalde map. Stel dat de map /home/gebruikersnaam/documenten is en dat u de back-up elke dag om 02.00 uur wilt hebben.0 2 * * * tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/username/documents
 • Elke minuut een script uitvoeren: Als u een script heeft (bijvoorbeeld script.sh in /home/gebruikersnaam/script.sh), kunt u plannen dat dit elke minuut wordt uitgevoerd.* * * * * /home/username/script.sh
 • Elke maandag een e-mail sturen: Stel dat u een mail.txt-bestand heeft en dat u de inhoud ervan elke maandag om 17.00 uur wilt e-mailen. U kunt de mailopdracht gebruiken in combinatie met Cron.0 17 * * MON cat /home/username/mail.txt | mail -s "Weekly Update" [email protected]

Geavanceerde Cron-tips en -trucs

Hoewel Cron krachtig en flexibel is, zijn er een paar tips en trucs die u kunnen helpen het gebruik ervan te optimaliseren:

 • PATH instellen: Tijdens het plannen van taken kunt u de omgevingsvariabele PATH bovenaan het crontabbestand instellen om ervoor te zorgen dat alle opdrachten worden gevonden zonder absolute paden op te geven.
 • Uitvoeromleiding: Standaard stuurt Cron een e-mail naar het gebruikersaccount dat de cronjob uitvoert. Als dit niet nodig is, kunt u de uitvoer omleiden naar /dev/null.
 • Cron-jobs loggen: Om een cronjob bij te houden, kunt u de uitvoer in plaats daarvan omleiden naar een logbestand.

Beperkingen en alternatieven voor Cron

Ondanks de voordelen is Cron niet zonder beperkingen. Het mist functies zoals taakafhankelijkheden, taakketens en gedetailleerde rapportage, die wel te vinden zijn in meer geavanceerde taakplanners.

Er zijn verschillende krachtige alternatieven voor Cron, waaronder:

 1. Anacron: Ideaal voor systemen die niet continu draaien.
 2. Fcron: Combineert de functionaliteit van zowel Cron als Anacron, met verbeterde functies.
 3. Systeemtimers: Een moderne vervanging voor Cron in Systemd-gebaseerde Linux-distributies.

Verder leren

Met de kracht van Cron kunt u vrijwel elke taak automatiseren die u anders handmatig zou uitvoeren. De eenvoudige structuur en flexibele planningsopties maken het tot een onmisbaar onderdeel in de toolkit van elke Unix-achtige systeembeheerder.

FAQ

U kunt uw Cron-taken bekijken met behulp van de crontab -l commando.

Om een Cron-taak te verwijderen, gebruikt u de crontab -e opdracht om het crontabbestand te openen, verwijder de regel van de taak die u wilt verwijderen, sla vervolgens op en sluit af.

Ja, standaard stuurt Cron een e-mail naar het gebruikersaccount met de uitvoer van de taak. Als alternatief kunt u uw Cron-taak zo instellen dat uitvoer naar een logbestand wordt geschreven om te controleren of de taak is uitgevoerd.

Ja, elke gebruiker kan zijn eigen crontab hebben om taken te plannen.

Controleer uw mailbox terwijl Cron de taakuitvoer daarheen verzendt. Als uitvoeromleiding is ingesteld, controleer dan het betreffende bestand. Controleer bovendien de opdracht- en timingvelden van uw Cron-taak en zorg voor de juiste syntaxis.

Proxy kiezen en kopen

Datacenter Proxies

Roterende volmachten

UDP-proxy's

Vertrouwd door meer dan 10.000 klanten wereldwijd

Proxy-klant
Proxy-klant
Proxyklant flowch.ai
Proxy-klant
Proxy-klant
Proxy-klant