Cookie là một loại công nghệ web cho phép các trang web ghi nhớ những thông tin nhỏ. Chúng được sử dụng để duy trì trạng thái giữa các trang web khác nhau và có thể được sử dụng cho mục đích xác thực, tùy chỉnh và theo dõi.

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được gửi tới trình duyệt web của người dùng từ một trang web. Khi người dùng truy cập lại trang web, trình duyệt sẽ gửi cookie trở lại máy chủ. Kích thước của cookie được giới hạn ở 4 KB, vì vậy chúng thường được sử dụng cho lượng dữ liệu nhỏ.

Cookie thường được sử dụng cho mục đích xác thực và theo dõi. Để xác thực, chúng có thể được sử dụng để lưu trữ một lượng nhỏ dữ liệu, chẳng hạn như thông tin xác thực đăng nhập của người dùng, nhằm duy trì trạng thái đăng nhập của người dùng vào trang web. Để theo dõi, họ có thể lưu trữ dữ liệu được sử dụng để theo dõi hoạt động của người dùng trên một trang web, chẳng hạn như các trang mà người dùng đã truy cập.

Mặc dù cookie rất hữu ích trong việc duy trì phiên của người dùng và theo dõi hoạt động nhưng chúng cũng có thể bị lạm dụng. Người dùng độc hại có thể sử dụng chúng để lấy thông tin nhạy cảm như thông tin đăng nhập. Để chống lại điều này, các trang web thường sử dụng kết nối và mã hóa an toàn (HTTPS) để đảm bảo rằng cookie chỉ được gửi đến và đi từ máy chủ ở dạng mã hóa.

Ngoài ra, trình duyệt web còn cung cấp cho người dùng khả năng kiểm soát cookie. Các trình duyệt thường cung cấp khả năng vô hiệu hóa hoặc xóa cookie cũng như đặt nhiều mức độ bảo mật cookie khác nhau.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền