Công cụ quay vòng quảng cáo là một chương trình tự động xoay quảng cáo kỹ thuật số trên các trang web. Nó được sử dụng rộng rãi trong tiếp thị trực tuyến vì nó cho phép mức độ kiểm soát cao hơn liên quan đến việc phân phối quảng cáo. Ad Rotator tận dụng các máy chủ proxy, đóng vai trò trung gian giữa trang web và mạng quảng cáo, để phân phát quảng cáo cho khách truy cập trang web. Thay vì người dùng phải cập nhật quảng cáo trên trang web theo cách thủ công, công cụ quay vòng quảng cáo sẽ tự động xoay quảng cáo tùy thuộc vào thông số kỹ thuật do mạng quảng cáo đặt ra. Điều này rất hữu ích để hiển thị các quảng cáo khác nhau cho các nhóm người dùng khác nhau. Ngoài ra, điều này có thể giúp cải thiện Lợi tức đầu tư (ROI) của trang web vì các công cụ phân tích do mạng quảng cáo cung cấp có thể cho phép nhà quảng cáo theo dõi tính hiệu quả của kết quả của công cụ quay vòng quảng cáo.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền