Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) to szereg przepisów dotyczących ochrony i prywatności danych użytkowników, który został przyjęty przez Unię Europejską (UE) w kwietniu 2016 r. RODO zostało wdrożone w celu ujednolicenia przepisów dotyczących prywatności danych w całej Europie, zwiększenia prywatności osób fizycznych oraz chronić dane przechowywane lub przetwarzane w UE.

Rozporządzenie ma zastosowanie do każdej firmy, korporacji lub organu publicznego, który przechowuje lub przetwarza dane osobowe osób fizycznych w UE. RODO określa prawa obywateli UE, w tym prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych.

RODO wymaga również od organizacji podjęcia uzasadnionych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem lub zniszczeniem. Firmy muszą wykazać, że wypełniły obowiązki wynikające z RODO, w przeciwnym razie grożą im wysokie kary, które mogą wynieść nawet kilka milionów euro lub 41 TP3T światowych przychodów firmy, w zależności od tego, która wartość jest wyższa.

Od organizacji oczekuje się przestrzegania kilku zasad określonych w RODO, w tym: dane muszą być przetwarzane w sposób uczciwy i przejrzysty, organizacje muszą przetwarzać dane w ograniczonych i zgodnych z prawem celach, gromadzić wyłącznie dane niezbędne do świadczenia swoich usług, a dane muszą być dokładne i aktualne.

RODO wymaga również od organizacji wdrożenia odpowiednich środków i zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych. Obejmuje to ograniczanie dostępu do danych, stosowanie szyfrowania, usuwanie niepotrzebnych danych, rejestrowanie dostępu do danych i wdrażanie procedury w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.

Oprócz obowiązku przestrzegania RODO, firmy muszą wyznaczyć inspektora ochrony danych (DPO), aby zapewnić zgodność. DPO jest odpowiedzialny za nadzorowanie inicjatyw związanych z RODO i zapewnienie, że firma wywiązuje się ze wszystkich obowiązków.

Ogólnie rzecz biorąc, RODO jest ważnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych użytkowników w Unii Europejskiej. Organizacje, które nie przestrzegają RODO, mogą zostać ukarane wysokimi karami. Ponadto organizacje muszą podjąć odpowiednie środki w celu zabezpieczenia danych i wyznaczyć inspektora ochrony danych w celu zapewnienia zgodności.

Wybierz i kup proxy

Serwery proxy dla centrów danych

Obrotowe proxy

Serwery proxy UDP

Zaufało nam ponad 10000 klientów na całym świecie

Klient proxy
Klient proxy
Klient proxy flowch.ai
Klient proxy
Klient proxy
Klient proxy