W świecie automatyzacji testów wybranie odpowiedniego narzędzia może pomóc lub zniweczyć wysiłki związane z testowaniem. Dwóch czołowych pretendentów na tej arenie to Playwright kontra Selenium. Obydwa są potężnymi narzędziami, mającymi swoje mocne i słabe strony. W tym kompleksowym porównaniu zagłębimy się w Playwright i Selenium, badając ich historię, podstawowe funkcje i obsługiwane środowiska. Pod koniec tego artykułu będziesz mieć dogłębną wiedzę na temat tych narzędzi, co umożliwi Ci dokonanie świadomego wyboru w zakresie potrzeb związanych z automatyzacją testów.

Przegląd dramaturga i Selenium

Zanim zagłębimy się w szczegóły techniczne, zacznijmy od krótkiego przeglądu Playwright vs Selenium.

Playwright: opracowany przez firmę Microsoft, Playwright jest stosunkowo nowym dodatkiem do krajobrazu automatyzacji testów. Jest to biblioteka Node.js o otwartym kodzie źródłowym, która zapewnia ujednolicony interfejs API do automatyzacji przeglądarek takich jak Chromium, Firefox i WebKit. Dramaturg kontra Selenium to częsty temat dyskusji wśród profesjonalistów zajmujących się testowaniem. Playwright ma na celu uproszczenie automatyzacji przeglądarek, oferując jedno rozwiązanie do testowania w różnych przeglądarkach.

Selenium: Selenium od dłuższego czasu jest niezłomną firmą w dziedzinie automatyzacji testów. Jest to powszechnie przyjęta platforma typu open source, która oferuje obsługę różnych języków programowania, w tym Java, Python i C#. Obsługa wielu języków przez Selenium jest jedną z jego wyróżniających cech. Biblioteka Selenium WebDriver umożliwia testerom automatyzację interakcji z przeglądarkami internetowymi. Jeśli chodzi o zalety i wady Selenium, należy wziąć pod uwagę różne aspekty.

Cel porównania

Celem tego porównania nie jest wyłonienie zwycięzcy, ale pomoc w zrozumieniu niuansów Playwright i Selenium. Na koniec będziesz mieć jasny obraz ich mocnych i słabych stron oraz scenariuszy, w których każdy z nich się wyróżnia. Uzbrojeni w tę wiedzę, możesz podjąć świadomą decyzję w oparciu o konkretne wymagania testowe.

Zrozumieć dramaturga

Dramaturg kontra Selenium

Krótka historia i rozwój

Aby zrozumieć dramaturga, należy przyjrzeć się jego historii i rozwojowi. Program Playwright został po raz pierwszy wprowadzony przez firmę Microsoft w 2019 r. i od tego czasu zyskał popularność w społecznościach programistów i testerów. Jego rozwój był napędzany potrzebą nowoczesnego i wszechstronnego narzędzia do automatyzacji przeglądarki. Kiedy ludzie pytają: „Kim jest dramaturg?” konieczne jest podkreślenie jego roli jako narzędzia typu open source.

Podstawowe funkcje i możliwości

Playwright może poszczycić się bogatym zestawem funkcji i możliwości, co czyni go silnym konkurentem w obszarze automatyzacji testów. Niektóre z jego wyjątkowych funkcji obejmują:

 • Obsługa różnych przeglądarek: Playwright obsługuje Chromium, Firefox i WebKit, dzięki czemu jest wszechstronny do testowania w różnych przeglądarkach.
 • Automatyzacja dla Internetu, urządzeń mobilnych i komputerów stacjonarnych: W przeciwieństwie do wielu innych narzędzi Playwright może automatyzować nie tylko aplikacje internetowe, ale także aplikacje mobilne i stacjonarne.
 • Równoległe wykonywanie testów: Playwright umożliwia równoległe wykonywanie testów, co może znacznie skrócić czas wykonywania zestawu testów.
 • Konteksty strony i przeglądarki: Architektura Playwright pozwala na lepszą izolację testów poprzez utworzenie oddzielnych kontekstów strony i przeglądarki. Opcje Playwright Chrome zapewniają testerom elastyczność.

Obsługiwane przeglądarki i środowiska

Wszechstronność Playwright rozciąga się na przeglądarki i środowiska, które obsługuje. Może współpracować z szeroką gamą przeglądarek, w tym:

 • Chrom
 • Firefox
 • WebKita

Ponadto Playwright może być używany w różnych środowiskach, w tym w programowaniu lokalnym, potokach CI/CD i usługach testowania w chmurze. Fakt, że Playwright jest oprogramowaniem typu open source, zwiększa jego atrakcyjność.

Zrozumienie Selenium

Krótka historia i rozwój

Selenium ma długą i bogatą historię w świecie automatyzacji testów. Został pierwotnie opracowany przez Jasona Hugginsa w 2004 roku jako narzędzie wewnętrzne w ThinkWorks. Z biegiem lat Selenium przekształciło się w solidną i szeroko przyjętą platformę automatyzacji testów.

Podstawowe funkcje i możliwości

Niezmienną popularność Selenium można przypisać jego obszernemu zestawowi funkcji i możliwościom. Niektóre z jego kluczowych funkcji obejmują:

 • Obsługa wielu języków: Selenium oferuje obsługę różnych języków programowania, w tym Java, Python, C# i innych.
 • Zgodność z różnymi przeglądarkami: Zapewnia możliwości testowania w różnych przeglądarkach, obsługując przeglądarki takie jak Chrome, Firefox, Edge i Safari.
 • Duża społeczność użytkowników: Selenium może pochwalić się dużą i aktywną społecznością użytkowników, zapewniając bogactwo zasobów i wsparcia.

Omawiając Selenium vs Playwright, ważne jest, aby wziąć pod uwagę różnice między tymi dwoma narzędziami.

Obsługiwane przeglądarki i środowiska

Siła Selenium leży w szerokim zakresie obsługi przeglądarek, w tym:

 • GoogleChrome
 • Mozilla Firefox
 • Microsoft Edge’a
 • Jabłkowe Safari
 • I wiele więcej

Selenium można stosować w różnorodnych środowiskach, od konfiguracji lokalnych po usługi testowania w chmurze.

Konfiguracja i konfiguracja

W świecie automatyzacji testów konfiguracja i konfiguracja wybranego narzędzia do automatyzacji często może być pierwszą przeszkodą, jaką napotykasz na drodze do wydajnego testowania. W tej sekcji omówimy proces instalacji i konfiguracji dwóch najpopularniejszych narzędzi do automatyzacji: Playwright i Selenium. Przyjrzymy się bliżej, jak rozpocząć korzystanie z każdego z nich, porównamy ich początkową złożoność konfiguracji i zagłębimy się w obsługę języków i frameworków.

Konfigurowanie dramaturga

Konfigurowanie Playwright jest stosunkowo prostym procesem dzięki przyjaznemu dla programistów podejściu i dobrze udokumentowanym etapom instalacji. Oto jak rozpocząć pracę z Playwright:

Instalacja

1. Node.js: Upewnij się, że masz zainstalowany Node.js w swoim systemie, ponieważ Playwright jest biblioteką Node.js. Można go pobrać z oficjalnej strony Node.js.

2. Instalacja dramaturga: Użyj npm (Menedżer pakietów węzłów), aby zainstalować Playwright, uruchamiając następującą komendę:

npm install playwright

To polecenie instaluje Playwright wraz z niezbędnymi plikami binarnymi przeglądarki.

3. Wybieranie przeglądarek: Playwright umożliwia pracę z wieloma przeglądarkami, takimi jak Chromium, Firefox i WebKit. Możesz określić, które przeglądarki mają zostać zainstalowane, za pomocą poleceń takich jak:


npx playwright install chromium
npx playwright install firefox

Konfiguracja

Konfiguracja Playwright jest minimalna i zazwyczaj można rozpocząć pisanie testów zaraz po instalacji. Możesz jednak skonfigurować określone opcje w zależności od potrzeb. Playwright zapewnia elastyczność dostosowywania opcji przeglądarki za pomocą obiektów JSON.

Konfigurowanie Selenu

Selenium, będąc od dawna graczem na arenie automatyzacji testów, oferuje również usprawniony proces konfiguracji. Oto jak możesz skonfigurować Selenium:

Instalacja

1. Wybierz język programowania: Selenium obsługuje szeroką gamę języków programowania, w tym Java, Python, C# i inne. Wybierz język odpowiadający Twojej wiedzy i wymaganiom projektu.

2. WebDriver: Musisz pobrać WebDriver dla przeglądarki, którą chcesz zautomatyzować. WebDriver działa jako pomost pomiędzy Twoim kodem a przeglądarką. Na przykład w przypadku przeglądarki Chrome możesz pobrać ChromeDriver, który jest plikiem wykonywalnym.

3. Zainstaluj bibliotekę Selenium: Zainstaluj bibliotekę Selenium dla wybranego języka programowania. Na przykład, jeśli używasz Pythona, możesz użyć pip, aby zainstalować Selenium:

pip install selenium

Konfiguracja

Konfiguracja Selenium często obejmuje określenie ścieżki do pliku wykonywalnego WebDriver i skonfigurowanie żądanych możliwości. Oto przykład podstawowej konfiguracji w Pythonie:

from selenium import webdriver

# Path to the WebDriver executable

driver = webdriver.Chrome(executable_path='/path/to/chromedriver')

# Navigate to a website

driver.get('https://example.com')

# Perform actions and tests here

# ...

# Close the browser when done

driver.quit()

Porównanie złożoności konfiguracji początkowej

Porównajmy teraz początkową złożoność konfiguracji pomiędzy Playwright i Selenium:

Dramaturg

 • Instalacja Playwright jest prosta, szczególnie jeśli znasz już Node.js.
 • Upraszcza proces, łącząc pliki binarne przeglądarki i oferuje narzędzie wiersza poleceń do zarządzania nimi.
 • Podejście Playwright do instalacji i konfiguracji jest przyjazne dla programistów, dzięki czemu jest dostępne dla początkujących.

Selen

 • Początkowa konfiguracja Selenium może obejmować dodatkowe kroki, takie jak oddzielne pobieranie plików wykonywalnych WebDriver i zarządzanie nimi.
 • Złożoność różni się w zależności od wybranego języka programowania i sterownika WebDriver.
 • Konfiguracja często wymaga określenia ścieżek i możliwości WebDrivera, co może być nieco bardziej skomplikowane.

Jeśli chodzi o złożoność początkowej konfiguracji, Playwright może mieć przewagę dla tych, którzy szukają szybkiego i bezproblemowego startu, podczas gdy Selenium zapewnia większą elastyczność, ale może wymagać dodatkowych kroków konfiguracyjnych.

Wsparcie językowe i frameworkowe

Dramaturg kontra Selenium

Jednym z kluczowych aspektów, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze narzędzia do automatyzacji, jest jego obsługa języków programowania i integracja ze frameworkami testowymi. Przyjrzyjmy się obsłudze języka i frameworka zarówno dla Playwright, jak i Selenium.

Obsługiwane języki w Playwright

Playwright oferuje obsługę wielu języków programowania, zapewniając programistom opcje dostosowane do ich wiedzy specjalistycznej i wymagań projektu. Obecnie Playwright oficjalnie obsługuje następujące języki:

 • JavaScript
 • TypeScript
 • Python

Ta obsługa języków sprawia, że Playwright jest dostępny dla szerokiej społeczności programistów i pozwala zespołom wybrać język, z którym czują się najlepiej.

Obsługiwane języki w Selenium

Selenium słynie z rozbudowanej obsługi języków. Zapewnia powiązania dla wielu języków programowania, dzięki czemu jest bardzo wszechstronny. Niektóre z obsługiwanych języków w Selenium obejmują:

 • Java
 • Python
 • C#
 • Ruby
 • JavaScript (Node.js)

Obszerna obsługa języków Selenium była znaczącym czynnikiem w jego powszechnym przyjęciu na przestrzeni lat.

Integracja i wsparcie platformy Framework

Zarówno Playwright, jak i Selenium oferują integrację z popularnymi platformami testowymi, umożliwiając bezproblemowe opracowywanie i wykonywanie testów w ustalonych ekosystemach testowych.

Integracja z platformą dramaturgiczną

Playwright zapewnia integrację z różnymi frameworkami testowymi, w tym:

 • Żart
 • Mokka
 • Jaśmin
 • Playwright Test (framework testowy zbudowany na bazie Playwright)

Ta integracja upraszcza tworzenie testów i pozwala wykorzystać preferowaną platformę testową.

Integracja z frameworkiem Selenium

Selenium obsługuje również integrację z szeregiem frameworków testowych, takich jak:

 • JUnit (dla Java)
 • PyTest (dla Pythona)
 • NUnit (dla C#)
 • TestNG (dla Javy)

Możliwość dostosowania Selenium do wielu platform testowych sprawia, że jest to wszechstronny wybór dla organizacji o różnorodnych wymaganiach testowych.

Interakcja i kontrola przeglądarki

W dziedzinie automatyzacji sieci wydajna interakcja i kontrola przeglądarki mają ogromne znaczenie dla zapewnienia pomyślnego wykonania testów i dokładnych wyników. W tej sekcji zagłębimy się w zawiłości kontroli przeglądarki realizowanej przez dwa wiodące narzędzia do automatyzacji: Playwright i Selenium. Zbadamy podejście Playwright do kontroli przeglądarki, zagłębimy się w podejście Selenium i przeprowadzimy analizę porównawczą, aby rozpoznać ich mocne i słabe strony w tym kluczowym aspekcie.

Podejście dramaturga do kontroli przeglądarki

Playwright, opracowany przez Microsoft, wyróżnia się innowacyjnym podejściem do kontroli przeglądarki. Oto przegląd unikalnych cech Playwrighta w tym zakresie:

Wiele kontekstów przeglądarki

Playwright wprowadza koncepcję wielu kontekstów przeglądarki, pozwalających na izolację testów. Każdy kontekst reprezentuje niezależne środowisko z własnym zestawem plików cookie, miejscem do przechowywania i uprawnieniami. Ta izolacja jest szczególnie cenna w przypadku równoległego wykonywania testów i kompleksowych scenariuszy testowania.

Drobnoziarnista kontrola

Playwright zapewnia testerom precyzyjną kontrolę nad przeglądarką. Testerzy mogą precyzyjnie manipulować stronami, ramkami iframe i oknami przeglądarki. Ten poziom kontroli umożliwia złożone interakcje i skomplikowane scenariusze testowe.

Emulacja i geolokalizacja

Playwright zapewnia wbudowaną obsługę emulacji urządzeń i ustawiania geolokalizacji. Testerzy mogą symulować różne urządzenia, takie jak smartfony i tablety, a także określać współrzędne geolokalizacyjne na potrzeby testów opartych na lokalizacji.

Przechwytywanie żądań sieciowych

Playwright umożliwia testerom przechwytywanie i modyfikowanie żądań i odpowiedzi sieciowych. Ta funkcja jest nieoceniona w przypadku scenariuszy testowych obejmujących warunki sieciowe, takie jak opóźnienia, błędy lub określone odpowiedzi.

Podejście Selenium do kontroli przeglądarki

Selenium, czcigodny gracz w przestrzeni automatyzacji, oferuje własne podejście do sterowania przeglądarką, które było udoskonalane przez lata:

Interfejs WebDrivera

Podstawowym mechanizmem Selenium do kontroli przeglądarki jest interfejs WebDriver. Skrypty testowe wchodzą w interakcję z przeglądarkami poprzez WebDriver, który pełni rolę pośrednika w wysyłaniu poleceń i otrzymywaniu odpowiedzi.

Zgodność z różnymi przeglądarkami

Jedną z mocnych stron Selenium jest jego szeroka kompatybilność z różnymi przeglądarkami. Selenium obsługuje wiele przeglądarek, w tym Chrome, Firefox, Edge, Safari i inne. Ta wszechstronność pozwala testerom atakować różne środowiska przeglądarek.

Model obiektowy strony (POM)

Selenium promuje użycie modelu obiektowego strony (POM) w celu poprawy łatwości konserwacji i czytelności skryptów testowych. POM zachęca do tworzenia modułowych obiektów stron wielokrotnego użytku, które reprezentują strony internetowe i ich elementy.

Analiza porównawcza interakcji przeglądarki

Przeprowadźmy teraz analizę porównawczą interakcji przeglądarki pomiędzy Playwright i Selenium:

Dramaturg

 • Wiele kontekstów przeglądarki Playwright zapewnia doskonałą izolację na potrzeby testów równoległych i złożonych scenariuszy.
 • Szczegółowa kontrola nad stronami, ramkami iframe i oknami zapewnia precyzję i elastyczność interakcji.
 • Wbudowana obsługa emulacji urządzeń i geolokalizacji upraszcza testowanie na różnych platformach.
 • Możliwości przechwytywania i modyfikowania żądań sieciowych umożliwiają dokładne testowanie funkcjonalności związanych z siecią.

Selen

 • Stosowanie przez Selenium interfejsu WebDriver jest ugruntowane i powszechnie uznawane w branży.
 • Szeroka kompatybilność między przeglądarkami zapewnia elastyczność w wyborze przeglądarki docelowej.
 • Model obiektowy strony (POM) zachęca do ustrukturyzowanego i łatwego w utrzymaniu kodu testowego.

W tej analizie porównawczej podejście Playwrighta do kontroli przeglądarki wyróżnia się pod względem izolacji, szczegółowej kontroli oraz wbudowanej obsługi emulacji i geolokalizacji. Z drugiej strony Selenium korzysta z szerokiej kompatybilności między przeglądarkami i strukturalnego podejścia oferowanego przez Page Object Model (POM). Wybór pomiędzy tymi narzędziami zależy od konkretnych potrzeb i priorytetów Twojego projektu automatyzacji.

Wydajność i szybkość

Wydajność i szybkość to krytyczne czynniki w dziedzinie automatyzacji testów. Wydajność, z jaką narzędzie współdziała z przeglądarkami i wykonuje skrypty testowe, może znacząco wpłynąć na proces testowania. W tej sekcji ocenimy wydajność Playwright i Selenium, sprawdzając ich odpowiednie wskaźniki wydajności i przeprowadzając porównanie szybkości w różnych scenariuszach.

Wskaźniki wydajności dla dramaturga

Architektura i projekt dramaturga przyczyniają się do jego dobrych wyników. Niektóre kluczowe wskaźniki wydajności i funkcje Playwright obejmują:

Niskie koszty ogólne

Interakcje API niskiego poziomu Playwright z przeglądarkami skutkują minimalnym obciążeniem, zapewniając wydajne działanie testów bez niepotrzebnych opóźnień.

Wykonywanie równoległe

Playwright jest przeznaczony do równoległego wykonywania testów. Umożliwia testerom jednoczesne uruchamianie wielu testów, wykorzystując pełny potencjał procesorów wielordzeniowych.

Wydajność sieci

Możliwości przechwytywania sieci Playwright umożliwiają efektywne testowanie funkcjonalności związanych z siecią. Może symulować różne warunki sieciowe, umożliwiając testerom ocenę zachowania aplikacji w różnych scenariuszach.

Metryki wydajności dla Selenium

Selenium, dzięki swojej długotrwałej obecności w przestrzeni automatyki, z biegiem czasu również udoskonaliło swoje działanie. Kluczowe wskaźniki wydajności i funkcje Selenium obejmują:

Stabilność

Selenium oferuje stabilne i niezawodne środowisko do wykonywania testów. Dojrzałość i szerokie zastosowanie potwierdzają jego solidność.

Zgodność z różnymi przeglądarkami

Obsługa Selenium dla wielu przeglądarek gwarantuje, że testerzy mogą przeprowadzać kompleksowe testy w różnych przeglądarkach bez uszczerbku dla stabilności.

Wsparcie społeczności

Selenium korzysta z dużej i aktywnej społeczności użytkowników, która przyczynia się do optymalizacji wydajności i szybkiego rozwiązywania problemów.

Porównanie prędkości w różnych scenariuszach

Aby porównać prędkość Playwright i Selenium, rozważymy różne scenariusze testowe:

Duże zestawy testowe

W scenariuszach obejmujących duże zestawy testów z wieloma przypadkami testowymi możliwości wykonywania równoległego Playwright często prowadzą do szybszego ukończenia zestawu testów.

Wykonanie pojedynczego przypadku testowego

W przypadku wykonania pojedynczego przypadku testowego zarówno Playwright, jak i Selenium mogą działać szybko, przy czym różnica w szybkości jest mniej wyraźna.

Testy intensywnie korzystające z sieci

W testach, które w dużym stopniu opierają się na interakcjach i modyfikacjach sieciowych, wydajne funkcje przechwytywania sieci Playwright mogą skutkować szybszym wykonaniem testu.

Testowanie w różnych przeglądarkach

Zgodność Selenium z różnymi przeglądarkami zapewnia szybkość i spójność podczas przeprowadzania testów w wielu przeglądarkach, co czyni go niezawodnym wyborem w takich scenariuszach.

Treść dynamiczna i obsługa AJAX

W stale zmieniającym się środowisku tworzenia stron internetowych wydajna obsługa treści dynamicznych i asynchronicznych żądań JavaScript (AJAX) stała się nie tylko ważna, ale wręcz kluczowa. Najważniejsze jest zapewnienie, że Twoje narzędzie do automatyzacji będzie w stanie skutecznie obsługiwać te dynamiczne elementy. W tej sekcji przyjrzymy się, jak Playwright i Selenium radzą sobie z dynamiczną zawartością i obsługą AJAX. Zagłębimy się w możliwości Playwrighta, przeanalizujemy ofertę Selenium i przeprowadzimy analizę porównawczą, aby określić ich skuteczność.

Możliwości dramaturga w treści dynamicznej

Playwright, nowoczesne i zorientowane na programistów środowisko automatyzacji, jest dobrze przygotowane do obsługi treści dynamicznych i żądań AJAX. Oto kilka kluczowych funkcji i możliwości:

Poczekaj na elementy i żądania sieciowe

Playwright udostępnia wbudowane mechanizmy oczekiwania na pojawienie się, zniknięcie lub zmianę określonych elementów na stronie internetowej. Dodatkowo oferuje funkcje oczekiwania na nawigację i oczekiwania na żądanie, umożliwiając synchronizację testów z żądaniami sieciowymi i dynamicznymi aktualizacjami treści.

Przechwytywanie żądań sieciowych

Playwright umożliwia testerom przechwytywanie i modyfikowanie żądań i odpowiedzi sieciowych. Ta funkcja jest nieoceniona w scenariuszach, w których trzeba kontrolować i weryfikować interakcje AJAX. Testerzy mogą kpić z odpowiedzi, symulować błędy sieciowe lub weryfikować wymieniane dane.

Aktualizacje w czasie rzeczywistym

Obsługa zdarzeń w czasie rzeczywistym przez Playwright gwarantuje, że Twoje testy będą mogły reagować na dynamiczne zmiany treści w momencie ich wystąpienia. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku aplikacji internetowych, które w dużym stopniu opierają się na aktualizacjach danych w czasie rzeczywistym.

Możliwości Selenium w treści dynamicznej

Selenium, weteran w świecie automatyzacji testów, ewoluował, aby dostosować się do zawartości dynamicznej i obsługi AJAX. Oto niektóre z jego możliwości:

Niejawne i jawne oczekiwania

Selenium zapewnia mechanizmy zarówno niejawnego, jak i jawnego oczekiwania. Niejawne oczekiwania ustawiają maksymalny czas oczekiwania WebDrivera na udostępnienie elementu, natomiast jawne oczekiwania pozwalają testerom określić warunki oczekiwania, takie jak obecność elementu lub określonego tekstu.

Wykonanie JavaScriptu

Selenium umożliwia wykonanie niestandardowego kodu JavaScript w ramach skryptów testowych. Testerzy mogą wykorzystać tę funkcję do interakcji z elementami dynamicznymi i bezpośredniej obsługi żądań AJAX.

WebDriver Czekaj

Selenium oferuje klasę WebDriverWait, która umożliwia testerom tworzenie niestandardowych warunków oczekiwania i oczekiwanie na spełnienie określonych warunków przed przystąpieniem do wykonywania testu.

Skuteczność porównawcza

Przeprowadźmy teraz analizę porównawczą tego, jak Playwright i Selenium radzą sobie z obsługą treści dynamicznych i żądań AJAX:

Dramaturg

 • Wbudowane funkcje Playwright dotyczące oczekiwania na elementy i żądania sieciowe upraszczają obsługę zawartości dynamicznej.
 • Możliwość przechwytywania i modyfikowania żądań sieciowych zapewnia precyzyjną kontrolę nad interakcjami AJAX.
 • Obsługa zdarzeń w czasie rzeczywistym zapewnia szybkość reakcji na dynamiczne zmiany treści, dzięki czemu Playwright jest bardzo skuteczny w dynamicznych scenariuszach.

Selen

 • Selenium oferuje ukryte i jawne oczekiwania na obsługę zawartości dynamicznej, umożliwiając testerom definiowanie warunków oczekiwania.
 • Możliwości wykonania JavaScript zapewniają elastyczność w adresowaniu żądań AJAX i elementów dynamicznych.
 • Klasa WebDriverWait umożliwia niestandardowe warunki oczekiwania, zwiększając wszechstronność Selenium.

W tej analizie porównawczej zarówno Playwright, jak i Selenium wykazują swoją skuteczność w obsłudze treści dynamicznych i żądań AJAX. Wbudowane funkcje Playwright umożliwiające oczekiwanie, przechwytywanie żądań sieciowych i obsługę zdarzeń w czasie rzeczywistym stanowią solidne rozwiązanie do obsługi dynamicznych scenariuszy. Selenium, z ukrytymi i jawnymi oczekiwaniami, wykonaniem JavaScript i niestandardowymi warunkami oczekiwania, zapewnia elastyczność i możliwości adaptacji. Wybór pomiędzy tymi narzędziami zależy od konkretnych wymagań testowych i znajomości odpowiednich możliwości Twojego zespołu.

Testowanie w różnych przeglądarkach

Testowanie w różnych przeglądarkach to krytyczny aspekt testowania aplikacji internetowych, zapewniający spójne działanie aplikacji w różnych przeglądarkach internetowych. W tej sekcji przyjrzymy się, jak Playwright i Selenium radzą sobie z testowaniem w różnych przeglądarkach. Zbadamy ich możliwości w różnych przeglądarkach, porównamy ich mocne strony i ocenimy ich skuteczność w tej niezbędnej domenie testowej.

Możliwości Playwright w różnych przeglądarkach

Playwright wyróżnia się jako wszechstronna platforma automatyzacji z solidnymi możliwościami pracy w różnych przeglądarkach. Oto przegląd jego mocnych stron w testach w różnych przeglądarkach:

Obsługa wielu przeglądarek

Playwright obsługuje wiele przeglądarek internetowych, w tym Chromium, Firefox i WebKit. Ta wszechstronna obsługa przeglądarek umożliwia testerom korzystanie z szerokiego zakresu środowisk przeglądarek.

Ujednolicony interfejs API

Playwright oferuje ujednolicony interfejs API do interakcji z różnymi przeglądarkami. Oznacza to, że możesz napisać skrypty testowe raz i uruchomić je w wielu przeglądarkach bez większych modyfikacji.

Izolacja przeglądarki

Konteksty przeglądarki Playwright zapewniają poziom izolacji, który zapewnia stabilność i bezpieczeństwo testów podczas jednoczesnego wykonywania testów w różnych przeglądarkach. Każdy kontekst działa niezależnie, zapobiegając interakcjom lub zakłóceniom pomiędzy testami.

Możliwości Selenium w różnych przeglądarkach

Selenium, będące jednym z pionierskich narzędzi do automatyzacji, ma długą historię testów w różnych przeglądarkach. Oto niektóre z jego mocnych stron w tym obszarze:

Rozbudowana obsługa przeglądarek

Selenium oferuje szeroką obsługę przeglądarek, w tym Chrome, Firefox, Edge, Safari i innych. Ta szeroka gama kompatybilności przeglądarek jest świadectwem wszechstronności Selenium.

Implementacja WebDrivera

Interfejs WebDriver Selenium służy jako pomost do interakcji z różnymi przeglądarkami. Każda przeglądarka zazwyczaj wymaga określonego sterownika WebDriver, co zapewnia zgodność z różnymi środowiskami przeglądarek.

Integracja BrowserStack i Sauce Labs

Selenium bezproblemowo integruje się z usługami stron trzecich, takimi jak BrowserStack i Sauce Labs, umożliwiając testerom przeprowadzanie testów w różnych przeglądarkach na platformach chmurowych z różnymi konfiguracjami przeglądarek i urządzeń.

Skuteczność w testowaniu w różnych przeglądarkach

Oceńmy teraz skuteczność Playwright i Selenium w testach w różnych przeglądarkach:

Dramaturg

 • Ujednolicony interfejs API firmy Playwright upraszcza tworzenie i konserwację skryptów testowych na potrzeby testowania w wielu przeglądarkach.
 • Izolacja przeglądarki poprzez konteksty przeglądarki zapewnia stabilne i bezpieczne wykonywanie testów w różnych przeglądarkach.
 • Kompleksowa obsługa Chromium, Firefox i WebKit obejmuje szeroką gamę środowisk przeglądarek.

Selen

 • Rozbudowana obsługa przeglądarek Selenium sprawia, że jest to niezawodny wybór do testowania w różnych przeglądarkach, szczególnie w przypadku szerokiej gamy przeglądarek.
 • Integracja z usługami stron trzecich, takimi jak BrowserStack i Sauce Labs, zwiększa możliwości testowania w różnych przeglądarkach.

Zarówno Playwright, jak i Selenium oferują skuteczne rozwiązania do testowania w różnych przeglądarkach. Ujednolicony interfejs API Playwright i izolacja przeglądarki zapewniają usprawnione podejście do testowania w wielu przeglądarkach. Wieloletnia obsługa Selenium dla różnych przeglądarek i integracja z platformami opartymi na chmurze sprawiają, że jest to niezawodny wybór do kompleksowych testów w różnych przeglądarkach. Wybór między nimi zależy od konkretnych wymagań dotyczących kompatybilności przeglądarki i znajomości odpowiednich frameworków przez Twój zespół.

Emulacja i testowanie urządzeń mobilnych

Wraz z upowszechnieniem się urządzeń mobilnych testowanie mobilne stało się integralną częścią testowania aplikacji internetowych. W tej sekcji przyjrzymy się, jak Playwright i Selenium radzą sobie z emulacją i testowaniem urządzeń mobilnych. Zagłębimy się w funkcje testów mobilnych oferowane przez oba frameworki, przeprowadzimy analizę porównawczą i ocenimy ich skuteczność w domenie testów mobilnych.

Funkcje testowania urządzeń mobilnych w Playwright

Playwright zapewnia solidną obsługę testów mobilnych, dzięki czemu jest odpowiednim wyborem, jeśli chcesz zapewnić kompatybilność aplikacji internetowej z urządzeniami mobilnymi. Oto niektóre funkcje testowania mobilnego Playwright:

Emulacja urządzeń mobilnych

Playwright umożliwia testerom emulację różnych urządzeń mobilnych i rozmiarów ekranów, zapewniając realistyczne środowisko testowe pod kątem responsywności mobilnej.

Orientacja urządzenia

Dzięki Playwright możesz symulować różne orientacje urządzenia, np. pionową i poziomą, aby sprawdzić, jak Twoja aplikacja internetowa dostosowuje się do różnych orientacji ekranu.

Emulacja ekranu dotykowego

Playwright umożliwia emulację ekranu dotykowego, dzięki czemu testerzy mogą wchodzić w interakcję z aplikacją tak, jakby korzystali z interfejsu dotykowego urządzenia mobilnego.

Funkcje testowania urządzeń mobilnych w Selenium

Selenium oferuje również możliwości testowania mobilnego, chociaż mogą one wymagać dodatkowej instalacji i konfiguracji. Oto niektóre funkcje testowania mobilnego Selenium:

Integracja Appium

Selenium można zintegrować z Appium, platformą automatyzacji mobilnej typu open source. Appium rozszerza możliwości Selenium o testowanie aplikacji mobilnych na urządzeniach z Androidem i iOS.

Mobilne emulatory i symulatory

Selenium umożliwia testerom korzystanie z emulatorów i symulatorów mobilnych w celu replikowania zachowań urządzeń mobilnych. Narzędzia te mogą być używane w połączeniu z Selenium WebDriver do testowania mobilnego.

Prawdziwe testowanie urządzeń

Selenium można skonfigurować do przeprowadzania testów na rzeczywistych urządzeniach fizycznych, zapewniając doświadczenie testowania w świecie rzeczywistym. Jest to szczególnie cenne przy testowaniu konkretnych modeli i wersji urządzeń.

Analiza porównawcza testów mobilnych

Przeprowadźmy teraz analizę porównawczą tego, jak Playwright i Selenium radzą sobie w emulacji i testowaniu urządzeń mobilnych:

Dramaturg

 • Playwright oferuje wbudowaną obsługę emulacji urządzeń mobilnych, co ułatwia testowanie responsywności mobilnej.
 • Funkcje orientacji urządzenia i emulacji ekranu dotykowego zapewniają wszechstronne możliwości testowania na urządzeniach mobilnych.
 • Możliwości testowania mobilnego Playwright są płynnie zintegrowane z ujednoliconym interfejsem API.

Selen

 • Możliwości Selenium w zakresie testów mobilnych często obejmują integrację z Appium, co rozszerza jego możliwości o testowanie aplikacji mobilnych.
 • Obsługa emulatorów mobilnych, symulatorów i rzeczywistych urządzeń zapewnia elastyczność w przypadku różnych scenariuszy testów mobilnych.
 • Testowanie mobilne Selenium może wymagać dodatkowej instalacji i konfiguracji w porównaniu z wbudowanymi funkcjami Playwright.

Wsparcie społeczności i dokumentacja

W dziedzinie automatyzacji testów posiadanie prężnej społeczności i kompleksowej dokumentacji może mieć ogromne znaczenie w wyborze odpowiedniego narzędzia do Twoich potrzeb. W tej sekcji zagłębimy się w aspekty wsparcia społeczności i dokumentacji dwóch wiodących platform automatyzacji: Playwright i Selenium. Zbadamy społeczności i ekosystemy otaczające te narzędzia, ocenimy jakość ich dokumentacji i zapewnimy wgląd w ich mocne i słabe strony.

Społeczność i ekosystem dramaturga

Playwright, opracowany przez Microsoft, zyskał znaczną popularność w świecie automatyzacji dzięki nowoczesnemu podejściu i wszechstronnym możliwościom. Przyjrzyjmy się bliżej społeczności i ekosystemowi otaczającemu Playwrighta:

Aktywna społeczność

Dramaturg czerpie korzyści z aktywnej i rosnącej społeczności użytkowników, programistów i współpracowników. Społeczność ta aktywnie uczestniczy w dyskusjach, zapewnia wsparcie na forach i przyczynia się do rozwoju narzędzia.

Rozbudowany ekosystem

Ekosystem dramaturga wykracza poza podstawową bibliotekę. Obejmuje Playwright dla Pythona, Playwright dla Java i Playwright dla .NET, obsługujący szeroką gamę języków programowania i preferencji programistów.

Współpraca i Integracje

Zespół Playwright aktywnie współpracuje z dostawcami przeglądarek, takimi jak Google, Mozilla i Apple. Ta współpraca gwarantuje, że Playwright będzie na bieżąco z najnowszymi funkcjami przeglądarki i zapewnia solidne możliwości automatyzacji.

Społeczność i ekosystem selenu

Selen, którego historia sięga ponad dziesięciu lat, ma ugruntowaną społeczność i ekosystem. Oto przegląd społeczności i ekosystemu Selenium:

Wieloletnia społeczność

Selenium może pochwalić się długoletnią i dojrzałą społecznością, która odegrała kluczową rolę w ewolucji narzędzia. Doświadczenie społeczności przyczynia się do solidności Selenium.

Powszechne przyjęcie

Rozległa baza użytkowników Selenium doprowadziła do opracowania różnych bibliotek, frameworków i narzędzi innych firm, które zwiększają jego funkcjonalność i zaspokajają określone potrzeby testowe.

Wtyczki i rozszerzenia

Selenium oferuje szereg wtyczek i rozszerzeń specyficznych dla przeglądarki, które dodatkowo rozszerzają jego możliwości i umożliwiają wyspecjalizowane scenariusze testowe.

Jakość dokumentacji i zasobów edukacyjnych

Zarówno Playwright, jak i Selenium rozumieją znaczenie dokumentacji i zasobów edukacyjnych dla użytkowników. Oceńmy jakość ich odpowiedniej dokumentacji:

Dramaturg

Playwright zapewnia obszerną i dobrze zorganizowaną dokumentację obejmującą instalację, użytkowanie i tematy zaawansowane. Dodatkowo oferuje książkę kucharską dramaturga z praktycznymi przykładami różnych scenariuszy.

Selen

Dokumentacja Selenium jest również obszerna i zawiera szczegółowe przewodniki i odniesienia dla użytkowników. Ze względu na długowieczność dokumentacja Selenium może być w niektórych obszarach obszerniejsza.

Obydwa narzędzia wyróżniają się jakością dokumentacji pod względem zapewniania użytkownikom obszernych zasobów. Wybór pomiędzy nimi może zależeć od osobistych preferencji i konkretnych potrzeb Twojego zespołu.

Przypadki użycia i zastosowania praktyczne

Przyjrzyjmy się teraz praktycznym przypadkom użycia i zastosowaniom Playwrighta i Selenium. Zrozumienie, gdzie wyróżnia się każde narzędzie, może pomóc w podjęciu świadomej decyzji przy wyborze odpowiedniego środowiska automatyzacji.

Idealne przypadki użycia dla dramaturga

Dramat doskonale nadaje się do następujących zastosowań:

Testowanie od końca do końca

Obsługa wielu przeglądarek, tryb bezgłowy i izolacja kontekstu przeglądarki sprawia, że Playwright jest doskonałym wyborem do kompleksowego testowania aplikacji internetowych.

Testowanie w różnych przeglądarkach

Ujednolicony interfejs API oprogramowania Playwright i rozbudowana obsługa przeglądarek sprawiają, że jest on silnym konkurentem w zakresie kompleksowych testów w różnych przeglądarkach, zapewniając bezproblemowe działanie aplikacji w różnych przeglądarkach.

Testowanie mobilne

Wbudowana obsługa emulacji i interakcji mobilnych Playwright upraszcza testowanie mobilne, umożliwiając weryfikację responsywności aplikacji internetowej na różnych urządzeniach.

Idealne przypadki użycia Selenu

Selen pozostaje preferowanym wyborem w następujących scenariuszach:

Starsze aplikacje

Długowieczność Selenium i jego szerokie zastosowanie sprawiają, że jest to niezawodny wybór do automatyzacji testów w środowiskach, w których używane są starsze aplikacje.

Szeroka kompatybilność z przeglądarkami

Jeśli Twoje wymagania testowe obejmują szeroką gamę przeglądarek, w tym niszowych lub mniej powszechnych, korzystna może być rozbudowana obsługa przeglądarek Selenium.

Integracja z narzędziami innych firm

Zdolność Selenium do integracji z narzędziami i usługami innych firm, takimi jak BrowserStack i Sauce Labs, czyni go silnym kandydatem do projektów testowych na dużą skalę.

Scenariusze zastosowań w świecie rzeczywistym

Aby zapewnić bardziej konkretne zrozumienie zastosowania Playwright i Selenium w rzeczywistych scenariuszach, przeanalizujmy kilka typowych przypadków użycia:

Dramaturg

 • Firma zajmująca się oprogramowaniem używa Playwright do automatyzacji kompleksowych testów swojego internetowego systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM), zapewniając płynne interakcje między różnymi przeglądarkami i urządzeniami.
 • Platforma e-commerce wykorzystuje Playwright do przeprowadzania testów w różnych przeglądarkach, gwarantując, że jej sklep internetowy działa bezbłędnie dla użytkowników, niezależnie od ich preferencji przeglądarki.
 • Zespół programistów aplikacji mobilnych używa Playwright do sprawdzania responsywności swojej aplikacji internetowej na różnych urządzeniach mobilnych, w tym smartfonach i tabletach.

Selen

 • Instytucja finansowa korzysta z Selenium w celu automatyzacji testów swoich starszych aplikacji internetowych, zapewniając ich funkcjonalność i bezpieczeństwo dla klientów.
 • Usługa testowania oprogramowania wykorzystuje szeroką kompatybilność przeglądarek Selenium w celu przeprowadzenia kompleksowych testów w różnych przeglądarkach dla klientów o zróżnicowanych wymaganiach dotyczących przeglądarek.
 • Firma technologiczna integruje Selenium z BrowserStack, aby przeprowadzić równoległe testowanie swojej aplikacji internetowej na dużą skalę, oszczędzając czas i zasoby.

Plusy i minusy

Przed podjęciem decyzji pomiędzy Playwright a Selenium należy rozważyć zalety i ograniczenia każdego frameworka.

Zalety dramaturga

 • Nowoczesne podejście: Playwright przyjmuje nowoczesne i przyjazne dla programistów podejście do automatyzacji, z ujednoliconym interfejsem API i obsługą wielu języków.
 • Testowanie w różnych przeglądarkach: Playwright przoduje w testowaniu w różnych przeglądarkach, oferując doskonałą obsługę przeglądarek i możliwości izolacji.
 • Testowanie mobilne: Playwright upraszcza testowanie mobilne dzięki wbudowanej obsłudze emulacji i interakcji urządzeń mobilnych.
 • Aktywna społeczność: Rosnąca społeczność zapewnia ciągłe wsparcie i rozwój.

Zalety selenu

 • Długowieczność: długa historia Selenium i szerokie zastosowanie sprawiają, że jest to niezawodny wybór w przypadku starszych aplikacji i szerokiej kompatybilności z przeglądarkami.
 • Integracje z innymi firmami: Kompatybilność Selenium z narzędziami i usługami innych firm zwiększa jego wszechstronność.
 • Dojrzały ekosystem: Dojrzały ekosystem Selenium zawiera liczne wtyczki i rozszerzenia do specjalistycznych potrzeb testowych.
 • Duża społeczność: Społeczność o ugruntowanej pozycji zapewnia solidne wsparcie i zasoby.

Ograniczenia i wyzwania

Rozważ ograniczenia i wyzwania związane z każdą strukturą:

Dramaturg

 • Względny nowicjusz: Pomimo szybkiego wzrostu, Playwright jest wciąż stosunkowo nowym uczestnikiem w porównaniu do Selenium.
 • Krzywa uczenia się: przejście do dramaturga może wymagać dostosowania się do jego unikalnego podejścia i koncepcji.
 • Ograniczone wsparcie mobilne: Chociaż Playwright oferuje możliwości testowania mobilnego, może nie zapewniać takiego samego zakresu wsparcia jak Selenium w tym obszarze.

Selen

 • Złożona konfiguracja: Selenium może wymagać bardziej rozbudowanej instalacji i konfiguracji, szczególnie w przypadku złożonych scenariuszy testowych.
 • Wyzwania związane z synchronizacją: Obsługa synchronizacji i oczekiwań może wymagać głębszego zrozumienia WebDrivera.
 • Aktualizacje przeglądarki: Utrzymanie zgodności z najnowszymi aktualizacjami przeglądarki może być wyzwaniem dla Selenium.

Wnioski

Podsumowując, zarówno Playwright, jak i Selenium to potężne platformy automatyzacji z odrębnymi mocnymi stronami i zastosowaniami. Twój wybór między nimi powinien być zgodny z Twoimi konkretnymi potrzebami testowymi i preferencjami zespołu. Oto podsumowanie kluczowych różnic, które pomogą Ci podjąć decyzję:

Podsumowanie kluczowych różnic

 • Dramaturg:
  • Nowoczesne podejście z ujednoliconym API.
  • Silny w testach w różnych przeglądarkach i testach mobilnych.
  • Aktywna i rozwijająca się społeczność.
  • Dobrze zorganizowana dokumentacja i zasoby edukacyjne.
 • Selen:
  • Długowieczność i szerokie przyjęcie.
  • Nadaje się do starszych aplikacji i szerokiej kompatybilności z przeglądarkami.
  • Dojrzały ekosystem z różnymi wtyczkami i integracjami.
  • Duża i doświadczona społeczność oferująca wsparcie.

Zalecenia dotyczące różnych potrzeb testowych

Rozważ następujące zalecenia w oparciu o wymagania testowe:

 • Wybierz dramatopisarza:
  • Jeśli wolisz nowoczesne podejście skupione na programistach.
  • Do testowania w różnych przeglądarkach i na potrzeby testów mobilnych.
  • Jeśli cenisz aktywną społeczność i aktualną obsługę przeglądarek.
 • Wybierz selen:
  • Dla starszych aplikacji i szerokiej kompatybilności z przeglądarkami.
  • Gdy potrzebujesz integracji z narzędziami lub usługami innych firm.
  • Jeśli korzystasz z dojrzałego ekosystemu i dużej społeczności użytkowników.

Ostatecznie decyzja pomiędzy Playwright i Selenium powinna być zgodna z konkretnymi celami testowania Twojej organizacji, wiedzą techniczną i wymaganiami projektu. Obie platformy mają swoje zalety i mogą umożliwić Ci budowanie solidnych i wydajnych rozwiązań do automatycznego testowania.

Zdobądź teraz bezpłatny próbny serwer proxy!

Ostatnie posty

Wybierz i kup proxy

Serwery proxy dla centrów danych

Obrotowe proxy

Serwery proxy UDP

Zaufało nam ponad 10000 klientów na całym świecie

Klient proxy
Klient proxy
Klient proxy flowch.ai
Klient proxy
Klient proxy
Klient proxy