Variant viitab teatud tüüpi andmetüübile arvutiprogrammeerimises. Seda kasutatakse mis tahes käitusajal määratud andmetüübi andmete esitamiseks. Variandid on realiseeritud erinevates arvutikeeltes, sealhulgas C, C++, Java, PHP jt. Variandid erinevad tavalistest muutujatest ja konstantidest selle poolest, et need võivad sisaldada andmeid suvalises vormingus või tüübis, mitte kindlat eelmääratletud tüüpi.

Variant on kasulik, kuna see võimaldab kasutajal töötada suure hulga andmetüüpidega, suutes need siiski käitusajal kiiresti teatud tüüpideks teisendada. Näiteks saab kasutaja defineerida variandi stringina, kuid siiski teisendada selle vastavalt vajadusele täisarvuks. Variante kasutatakse sageli ka välistest allikatest (nt failidest või andmebaasidest) saadud andmete hoidmiseks, kui andmevorming pole enne andmete lugemist teada.

Variantide kasutamine võimaldab programmeerijal määratleda koodi, mis on paindlik ja erinevates rakendustes hõlpsamini taaskasutatav. Samuti muudab see koodi silumise lihtsamaks, kuna andmetüüpe kontrollitakse käitusajal.

Variandid võivad olla abiks ka dünaamiliselt loodud või muutuvate andmete (nt kasutaja sisendi või andmebaasipäringu tulemuste) käsitlemisel. Variandid võimaldavad programmeerijal luua koodiploki, mis töötab, teadmata, millist tüüpi andmeid programm lõpuks toodab.

Vaatamata paljudele eelistele, mida variandid pakuvad, vajavad need rohkem töötlemisvõimsust ja mälu. Sellisena ei sobi need üldiselt jõudluskriitiliste ülesannete jaoks. Kuigi neid saab sellistes olukordades kasutada, tuleks olla eriti ettevaatlik tagamaks, et koodi ei takistaks ega aeglustaks liigsed andmetüüpide teisendused.

Vali ja osta proxy

Andmekeskuse proksid

Pöörlevad proksid

UDP Proxy'd

Usaldab üle 10 000 kliendi kogu maailmas

Puhverklient
Puhverklient
Puhverklient flowch.ai
Puhverklient
Puhverklient
Puhverklient