Struktureeritud salvestus on teatud tüüpi arvutiandmete salvestussüsteem, mis on loodud seotud andmete tõhusaks salvestamiseks ja toomiseks. See toimib korraldades andmed hierarhiliseks struktuuriks, mis võimaldab andmetele tõhusat juurdepääsu ja hankimist. See andmestruktuur võib koosneda tabelite, lingitud loendite, järjestatud puude ja tasakaalustatud puude kombinatsioonist.

Struktureeritud salvestuse peamine eelis on selle võime andmeid kiiresti ja täpselt salvestada ja neile juurde pääseda. See saavutatakse andmete korrastamisega hierarhilisesse struktuuri, mis hõlbustab andmete kiiret leidmist, kui neid vaja läheb.

Struktureeritud salvestusruumi teine eelis on see, et see võib pakkuda paremat andmekaitset. Korraldades andmed hierarhilisesse struktuuri, on võimalik piirata juurdepääsu teatud andmepiirkondadele. See võib olla eriti kasulik tundliku teabe käsitlemisel.

Struktureeritud salvestusruum võib andmeturvet parandada ka andmearhitektuuri lihtsustamise kaudu. Andmeid hoitakse hierarhilises süsteemis, mis tähendab, et välisohtudel on vähem juurdepääsupunkte varguste ja muude pahatahtlike tegevuste jaoks.

Struktureeritud salvestusruumi kasutatakse paljudes rakendustes alates andmebaasidest kuni hajutatud salvestussüsteemideni. Näiteks SQL-andmebaasid on struktureeritud salvestusvorm. Muud struktureeritud salvestusrakendused hõlmavad pilvesalvestust, objektorienteeritud andmebaase ja suurandmeid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et struktureeritud salvestus on tõhus ja turvaline andmete salvestamise viis. Struktureeritud salvestus on oma hierarhilise andmestruktuuri ja erinevate rakendustega hindamatu andmesalvestussüsteem.

Vali ja osta proxy

Andmekeskuse proksid

Pöörlevad proksid

UDP Proxy'd

Usaldab üle 10 000 kliendi kogu maailmas

Puhverklient
Puhverklient
Puhverklient flowch.ai
Puhverklient
Puhverklient
Puhverklient