Pettus on tahtlik teabe petmine või väljajätmine eesmärgiga saada ebaseaduslikku või ebaeetilist eelist või kasu. Pettus on kriminaalne tegu ja paljudes riikides seadusega karistatav. Arvutusvaldkonnas võib see esineda erineval kujul, näiteks andmepüügirünnakud, identiteedivargused ja pahavara.

Andmepüügirünnakud hõlmavad tundlikele andmetele ja finantsandmetele juurdepääsu saamiseks e-kirjade saatmist, mis näivad olevat pärit legitiimsest allikast. Identiteedivargus hõlmab isikuandmete, näiteks kasutajanimede, paroolide või pangateabe varastamist. Pahavara on teatud tüüpi ründetarkvara, mis luuakse eesmärgiga kahjustada arvutisüsteemi ja mida saab kasutada teabe varastamiseks või süsteemile ebaseadusliku juurdepääsu saamiseks ja selle kontrollimiseks.

Pettused on digitaalmaailmas pidevalt arenev oht, kuna uusi tegusid ja strateegiaid arendatakse jätkuvalt. Pettuseohu vähendamiseks peaksid ettevõtted ja üksikisikud võtma meetmeid, näiteks kasutama tugevaid autentimismeetodeid, hoidma ajakohastatud turbetarkvara ja olema ettevaatlik tundlikku teavet tundmatutesse allikatesse edastades.

Lisaks peaksid inimesed tagama oma andmete turvalisuse, kõrvaldades nõuetekohaselt dokumendid või finantsaruanded, mis võivad sisaldada konfidentsiaalset teavet. Lõpuks peaksid ettevõtted olema teadlikud võimalikest pettustest ning looma sisemised süsteemid ja protseduurid pettuste kiireks ja tõhusaks tuvastamiseks ja lahendamiseks.

Pettus on üks paljudest riskidest, millest üksikisikud, organisatsioonid ja valitsused peavad oma varade ja infosüsteemide terviklikkuse kaitsmiseks teadlikud olema ja mille eest kaitsma peavad.

Vali ja osta proxy

Andmekeskuse proksid

Pöörlevad proksid

UDP Proxy'd

Usaldab üle 10 000 kliendi kogu maailmas

Puhverklient
Puhverklient
Puhverklient flowch.ai
Puhverklient
Puhverklient
Puhverklient