Võrdlusnäitaja – objektiivne standard või võrdlus, mida kasutatakse tulemuslikkuse või edusammude mõõtmiseks. Arvutustehnikas on võrdlusalus standardne kriteeriumide kogum, mida kasutatakse arvuti jõudluse, enamasti selle kiiruse, mõõtmiseks teatud ajaperioodi jooksul. Seda kasutatakse erinevate masinate või konfiguratsioonide võrdlemiseks, et aidata otsustada, milline on konkreetse ülesande jaoks kõige sobivam.

Võrdlusuuringud on süsteemi jõudluse parandamiseks väga olulised. Erinevate masinate või riistvara või isegi erinevate programmeerimiskeelte võrdlemiseks võib kasutada erinevaid võrdlusuuringu meetodeid. Näiteks võimaldab võrdlusuuringud võrrelda erinevaid protsessoreid, et võrrelda konkreetsete ülesannete jõudlust. Sellise võrdlusuuringu näide on Primate Labsi Geekbenchi populaarne väljaanne, mis pakub Maci protsessorite kohta võrdlusuuringuid, võrdlusi ja tõrkeotsingu teavet.

Võrdlusuuringut kasutatakse ka tarkvara arendamiseks. Arvutirakenduste või algoritmide jõudlust ja mastaapsust saab testida, käivitades rakenduses võrdlustestid. Võrdlusuuringud aitavad arendajatel ja süsteemiadministraatoritel optimeerida rakenduste jõudlust, pakkudes kasulikke ja lõplikke võrdlusnumbreid. Lisaks on võrdlusuuringud väga kasulikud erinevate riistvarakonfiguratsioonide ja tarkvaraversioonide mõju võrdlemisel tarkvara jõudlusele.

Võrdlusuuringut saab kasutada ka konkreetse riistvaraseadme või tarkvaraprogrammi jõudluse mõõtmiseks teatud tingimustel, nagu sisend-/väljundtoimingud, mälukasutus, salvestusmaht, võrgukasutus jne. Tavaliselt kasutatavad võrdlusuuringu tööriistad on populaarsed SysBench ja PhoronixTestSuite.

Küberturvalisuse maailmas kasutatakse võrdlusuuringut, et võrrelda erinevate tarkvarade turvaelemente ja viia see vastavusse süsteemi hetkevajadustega. Võrdlusuuringud aitavad süsteemiadministraatoritel valida oma süsteemide jaoks vajalike turvafunktsioonidega turvalist tarkvara.

Kokkuvõtteks võib öelda, et benchmarking on väga oluline ja seda saab kasutada erinevates andmetöötluse, programmeerimise ja küberturvalisuse valdkondades. See on väärtuslik tööriist, mis aitab parandada riist- ja tarkvara jõudlust ning pakub usaldusväärset meetodit erinevate lahenduste võrdlemiseks.

Vali ja osta proxy

Andmekeskuse proksid

Pöörlevad proksid

UDP Proxy'd

Usaldab üle 10 000 kliendi kogu maailmas

Puhverklient
Puhverklient
Puhverklient flowch.ai
Puhverklient
Puhverklient
Puhverklient