WPA2, còn được gọi là Wi-Fi Protected Access 2, là một giao thức bảo mật được sử dụng để bảo vệ tính toàn vẹn của mạng không dây. Được phát triển bởi Liên minh Wi-Fi và phát hành năm 2004, WPA2 là tiêu chuẩn hiện tại cho mạng không dây an toàn và cung cấp một số công nghệ mã hóa, bao gồm khả năng mã hóa và xác thực mạnh mẽ. WPA2 đã trở thành tiêu chuẩn cho bảo mật mạng không dây nhờ khả năng mã hóa và xác thực mạnh mẽ.

WPA2 là một cải tiến so với người tiền nhiệm của nó, WPA (Truy cập được bảo vệ Wi-Fi). WPA được thiết kế để khắc phục tình trạng mất an toàn trong giao thức bảo mật Wi-Fi ban đầu, WEP (Quyền riêng tư tương đương có dây), có nhiều lỗ hổng và lỗ hổng. WPA2 đã cải tiến trên WPA bằng cách triển khai Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao (AES) thay vì giao thức mã hóa TKIP, cùng với các cải tiến khác.

Mạng WPA2 yêu cầu tất cả người dùng phải có cụm mật khẩu hoặc khóa xác thực để có quyền truy cập. Điều này được gọi là xác thực 802.1X, là thành phần thiết yếu của mạng WPA2. WPA2 cũng sử dụng một thuật toán phức tạp được thiết kế để đảm bảo rằng chỉ những người dùng hợp pháp mới có thể truy cập vào mạng bằng cách sử dụng khóa xác thực.

Mạng WPA2 đã trở thành tiêu chuẩn cho mạng không dây an toàn và được khuyến nghị cho những người muốn bảo vệ dữ liệu bí mật của mình. Liên minh Wi-Fi khuyến nghị người dùng nên nâng cấp lên mạng WPA2 và các thiết bị hỗ trợ WPA2 càng sớm càng tốt.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền