Hỗ trợ web hoặc hỗ trợ web, mô tả một quy trình trong đó trang web và ứng dụng web được tạo để liên lạc với nhau hoặc với các tài nguyên khác. Các công nghệ hỗ trợ web cho phép phân phối ứng dụng, dữ liệu và dịch vụ trên các hệ thống khác nhau dễ dàng hơn.

Khi công nghệ được kích hoạt trên web, nó có thể được truy cập, quản lý và vận hành từ bất kỳ thiết bị kết nối internet nào. Thuật ngữ này thường được sử dụng cụ thể hơn để mô tả các ứng dụng dựa trên web được thiết kế cho một nhiệm vụ hoặc quy trình cụ thể.

Hỗ trợ web là thành phần chính của mạng máy tính và có thể được sử dụng để phát triển các ứng dụng khai thác dữ liệu ở nhiều vị trí. Nó cho phép một số tài nguyên hoạt động như cầu nối ảo giữa các mạng nội bộ và bên ngoài khác nhau, chẳng hạn như thêm phần cứng hoặc phần mềm, nhằm tạo điều kiện chia sẻ thông tin tốt hơn và nhanh hơn.

Hỗ trợ web cũng được sử dụng trong không gian di động, cho phép người dùng truy cập các ứng dụng di động, lưu trữ dữ liệu và tương tác với mạng từ mọi nơi, sử dụng bất kỳ thiết bị nào. Công nghệ này giúp dân chủ hóa quá trình phát triển kinh doanh bằng cách làm cho dữ liệu và dịch vụ có thể tiếp cận được với nhiều khách hàng, các bên liên quan và đối tác.

Các công nghệ hỗ trợ web thường được sử dụng cho các dịch vụ trực tuyến, chẳng hạn như ngân hàng, email, Thương mại điện tử và kinh doanh trực tuyến. Với những tiến bộ trong công nghệ hỗ trợ web, nhiều dịch vụ đã có thể tiếp cận được với nhiều người dùng hơn, từ mọi nơi trên thế giới.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền