Mạng riêng ảo (VPN) là một loại công nghệ cho phép người dùng truy cập mạng riêng một cách an toàn và chia sẻ dữ liệu từ xa trên các mạng công cộng. Loại mạng này thường được các cá nhân hoặc doanh nghiệp sử dụng để chia sẻ dữ liệu một cách an toàn như thông tin tài chính, tài liệu công ty và hồ sơ cá nhân. VPN hoạt động bằng cách thiết lập kết nối an toàn và riêng tư giữa hai hoặc nhiều máy tính qua internet.

Kết nối VPN yêu cầu ba thành phần khác nhau: máy tính của người dùng, nhà cung cấp Mạng riêng ảo và mạng công cộng, chẳng hạn như Internet. Máy tính của người dùng xác thực kết nối với nhà cung cấp Mạng riêng ảo, sau đó nhà cung cấp Mạng riêng ảo sẽ xác thực kết nối internet. Kiểu xác thực này đảm bảo rằng kết nối vẫn an toàn và riêng tư.

Mạng riêng ảo cung cấp kết nối an toàn, cho phép người dùng truy cập tài nguyên hoặc dữ liệu từ mạng riêng không thể truy cập từ xa. Loại kết nối này có nghĩa là người dùng có thể truy cập an toàn vào mạng hoặc ứng dụng của công ty từ một địa điểm từ xa. Nó cũng cho phép người dùng chia sẻ an toàn các tệp dữ liệu lớn, chẳng hạn như bản ghi video hoặc âm thanh, cơ sở dữ liệu hoặc ứng dụng. Kết nối an toàn mà VPN cung cấp cũng khiến nó trở nên lý tưởng cho hoạt động ngân hàng trực tuyến an toàn và gửi email an toàn.

VPN cũng được sử dụng để vượt qua mọi hạn chế về mạng mà nhà cung cấp dịch vụ Internet của người dùng có thể áp dụng. Bằng cách chuyển đường hầm qua máy chủ VPN đến một địa điểm từ xa, người dùng có thể truy cập các trang web và dịch vụ mà thông thường không thể truy cập được từ mạng gia đình của họ. Điều này cho phép người dùng truy cập nội dung có thể bị hạn chế trong khu vực của họ.

Các doanh nghiệp sử dụng VPN để truy cập từ xa một cách an toàn vào mạng và tài nguyên của công ty, chẳng hạn như email, ứng dụng và tệp của công ty. Loại kết nối an toàn này cho phép nhân viên truy cập các dịch vụ của công ty và cộng tác từ mọi nơi trên thế giới, như thể họ đang ở trong cùng một văn phòng.

Mặc dù VPN cung cấp kết nối an toàn nhưng có thể có một số rủi ro bảo mật liên quan đến việc sử dụng VPN. Chúng bao gồm rủi ro từ việc dữ liệu bị chặn trong quá trình truyền giữa người dùng và máy chủ VPN cũng như khả năng phần mềm độc hại được truyền đến thiết bị của người dùng thông qua máy chủ VPN.

Nhìn chung, Mạng riêng ảo cung cấp cho các cá nhân và doanh nghiệp quyền truy cập an toàn và riêng tư vào mạng từ xa cũng như các dịch vụ và tài nguyên trên đó. Nó là một công cụ vô giá để liên lạc trực tuyến an toàn và truyền các tập dữ liệu lớn từ một địa điểm từ xa.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền