Snowflake là dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ dựa trên đám mây được phát triển bởi Snowflake Computing, Inc. Đây là dịch vụ kho dữ liệu được quản lý hoàn toàn cho phép các công ty lưu trữ và truy vấn dữ liệu trên đám mây một cách nhanh chóng và an toàn. Snowflake thường được coi là một ví dụ về thế hệ kho dữ liệu dựa trên đám mây mới đang trở nên phổ biến trong thế giới dữ liệu lớn đang thay đổi nhanh chóng.

Snowflake được thiết kế để giúp kho dữ liệu dễ sử dụng và quản lý hơn. Nó cung cấp các tính năng dựa trên đám mây như tự động điều chỉnh quy mô và độ co giãn để người dùng có thể xử lý dữ liệu nhanh chóng và đáng tin cậy. Nó cũng được thiết kế để đảm bảo an toàn; Snowflake mã hóa dữ liệu cả ở trạng thái nghỉ và khi truyền, đồng thời bao gồm các tính năng xác thực và kiểm soát quyền truy cập để tăng cường bảo mật.

Ngoài vai trò là kho dữ liệu, Snowflake còn là một nền tảng phân tích được quản lý. Nó bao gồm các tính năng như chuyển đổi dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu và các công cụ học máy. Điều này giúp dễ dàng rút ra những hiểu biết sâu sắc từ dữ liệu và thực hiện hành động phù hợp.

Snowflake ngày càng trở nên phổ biến nhờ các tính năng gốc trên nền tảng đám mây và thiết kế an toàn. Nó hiện đang được khách hàng sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, chẳng hạn như bán lẻ và tài chính. Nhiều người đang coi Snowflake là tương lai của kho dữ liệu doanh nghiệp và nó có thể sẽ còn trở nên phổ biến hơn trong tương lai gần.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền