Tấn công cơ hội là một loại tấn công mạng nhằm vào máy tính, mạng và các hệ thống thông tin khác, lợi dụng những lỗ hổng hoặc điểm yếu ngoài ý muốn trong hệ thống bảo mật máy tính để xâm phạm hoặc truy cập dữ liệu trong hệ thống một cách ác ý. Các cuộc tấn công cơ hội thường liên quan đến các kỹ thuật như khai thác cấu hình sai, lợi dụng các biện pháp bảo mật kém và tận dụng lỗ hổng hoặc lỗ hổng có sẵn.

Các cuộc tấn công cơ hội là một con đường hấp dẫn đối với những kẻ thù đang cố gắng truy cập vào hệ thống máy tính vì việc này có thể được thực hiện dễ dàng và không bị phát hiện. Những kẻ tấn công có thể lợi dụng các lỗ hổng do các quy trình, hệ thống và thủ tục hiện có để lại. Trong một cuộc tấn công cơ hội, kẻ tấn công tận dụng các lỗ hổng hoặc điểm yếu trong hệ thống bằng cách khai thác chúng để có quyền truy cập trái phép vào dữ liệu hoặc thông tin khác trong hệ thống. Kiểu tấn công này thường thấy nhất trong các cuộc tấn công có chủ đích, trong đó những kẻ tấn công đang tìm kiếm dữ liệu có thể mang lại lợi thế cho chúng theo một cách nào đó, dưới dạng lợi ích tài chính hoặc đơn giản bằng cách giành quyền truy cập vào thông tin cá nhân.

Có nhiều phương pháp khác nhau được sử dụng trong các cuộc tấn công cơ hội. Chúng có thể bao gồm từ việc khai thác các quyền không phù hợp đến khai thác cấu hình sai trong máy chủ hoặc phần mềm cho đến tìm kiếm mật khẩu yếu hoặc thông tin xác thực khác. Các phương pháp khác bao gồm khai thác lỗ hổng phần mềm hoặc hệ thống, tập lệnh chéo trang, trang web độc hại và kết nối mạng không an toàn. Các cuộc tấn công thường được thực hiện từ xa cũng như sử dụng các công cụ và tập lệnh tự động để thu thập dữ liệu từ các hệ thống khác nhau.

Cách tốt nhất để đảm bảo rằng một cuộc tấn công cơ hội không thể được sử dụng để chống lại hệ thống là đảm bảo phần cứng, phần mềm và chính sách được cấu hình an toàn. Điều quan trọng nữa là phải thường xuyên vá và cập nhật hệ thống và phần mềm, đảm bảo đặt mật khẩu mạnh và hệ thống thường xuyên được quét để phát hiện hoạt động độc hại.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền