Jupyter là một ứng dụng điện toán dựa trên web nguồn mở phổ biến được thiết kế để cho phép mọi người chạy và mã hóa các ứng dụng khoa học trong trình duyệt web. Ban đầu nó được phát triển bởi nhà khoa học Fernando Perez vào năm 2001 và hiện được tích cực phát triển và duy trì bởi Dự án Jupyter, một nhóm tình nguyện viên và nhân viên chịu trách nhiệm phát triển và hỗ trợ phần mềm.

Ứng dụng này cho phép người dùng viết và chạy mã bằng nhiều ngôn ngữ lập trình, bao gồm Python, Julia, R và JavaScript cũng như sổ ghi chép (một loại tài liệu cho phép họ kết hợp văn bản đa dạng thức, mã trực tiếp, trực quan hóa tương tác và tường thuật). Sổ ghi chép Jupyter đặc biệt hữu ích trong việc tạo nghiên cứu dữ liệu có thể tái tạo và chúng thường được sử dụng trong các lĩnh vực khoa học dữ liệu và học máy.

Jupyter cho phép người dùng truy cập dữ liệu của họ để phân tích trên mọi thiết bị và từ bất kỳ trình duyệt nào, điều này lý tưởng cho việc cộng tác khoa học. Nó cũng cung cấp cả dòng lệnh và giao diện đồ họa, giúp mọi người ở mọi cấp độ kinh nghiệm đều dễ dàng sử dụng. Với các biện pháp bảo mật bổ sung, chẳng hạn như xác thực và ủy quyền an toàn, Jupyter phù hợp để phân tích qua mạng.

Jupyter là một công cụ miễn phí, mạnh mẽ dành cho bất kỳ cá nhân, nhà giáo dục hoặc tổ chức nào muốn khám phá và phát triển những hiểu biết mới về khoa học dữ liệu, học máy và các nhiệm vụ lập trình khoa học khác. nó đang được hàng triệu người sử dụng để giúp họ tiếp tục nghiên cứu và thúc đẩy công việc của họ.

Từ khóa:
Jupyter, mã nguồn mở, điện toán dựa trên web, ngôn ngữ lập trình, Notebook, khoa học dữ liệu, học máy, dòng lệnh, giao diện đồ họa, xác thực an toàn và ủy quyền.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền