Hosting là thuật ngữ gắn liền với mạng máy tính và Internet. Nó đề cập đến quá trình cung cấp không gian lưu trữ cho một trang web hoặc ứng dụng để cho phép người dùng trực tuyến có thể truy cập nó. Lưu trữ cũng có thể đề cập đến các dịch vụ cung cấp công nghệ và tài nguyên cần thiết để lưu trữ một trang web hoặc ứng dụng.

Dịch vụ lưu trữ thường bao gồm một máy chủ, là một máy tính dành riêng cho việc lưu trữ một trang web hoặc ứng dụng. Tùy thuộc vào kích thước của trang web hoặc ứng dụng, có thể cần nhiều máy chủ. Máy chủ cung cấp máy chủ, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các tài nguyên khác cần thiết để duy trì trang web hoặc ứng dụng. Họ cũng có thể cung cấp các dịch vụ bổ sung, chẳng hạn như phát triển web, bảo mật và bảo trì trang web.

Có hai loại lưu trữ: lưu trữ chia sẻ và lưu trữ dành riêng. Lưu trữ chia sẻ là khi một trang web hoặc ứng dụng được đặt trên một máy chủ được chia sẻ với các trang web khác. Điều này có thể có lợi cho các doanh nghiệp nhỏ vì tài nguyên máy chủ thường rẻ hơn so với máy chủ dành riêng cho việc lưu trữ một trang web hoặc ứng dụng.

Lưu trữ chuyên dụng là khi một trang web hoặc ứng dụng được đặt trên một máy chủ dành riêng cho một khách hàng. Dịch vụ này thường đắt hơn dịch vụ lưu trữ chia sẻ nhưng đáng tin cậy hơn và thường nhanh hơn. Lưu trữ chuyên dụng là một lựa chọn tốt cho các trang web và ứng dụng lớn hơn, có uy tín hơn.

Dịch vụ lưu trữ được cung cấp bởi nhiều công ty khác nhau, từ các tập đoàn lớn đến các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ nhỏ, độc lập. Các dịch vụ có thể khác nhau đáng kể giữa các công ty, vì vậy điều quan trọng là phải nghiên cứu các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ để tìm ra nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu của một trang web hoặc ứng dụng cụ thể. Các yếu tố cần xem xét khi chọn máy chủ bao gồm chi phí lưu trữ, dung lượng lưu trữ và băng thông được cung cấp, mức hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp cũng như các dịch vụ bảo mật và bảo trì được cung cấp.

Lưu trữ là một phần quan trọng trong việc duy trì trang web hoặc ứng dụng, đồng thời giúp chia sẻ dữ liệu và truy cập nội dung trực tuyến. Bằng cách chọn nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ phù hợp, các trang web và ứng dụng có thể được lưu trữ một cách đáng tin cậy và an toàn để người dùng luôn có thể truy cập được.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền