Kế hoạch thực thi (SQL) là một mô tả kỹ thuật về cách một câu lệnh SQL sẽ được thực thi, tạo và tối ưu hóa bởi trình tối ưu hóa cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Kế hoạch này đưa ra mô tả chi tiết từng bước về cách thực hiện truy vấn, bao gồm chỉ mục nào sẽ được sử dụng, thứ tự nối là gì và liệu có cần sắp xếp hoặc tổng hợp hay không.

Kế hoạch thực hiện bao gồm đồ họa (trong một số triển khai) cũng như trình bày văn bản, rất hữu ích trong việc gỡ lỗi và khắc phục sự cố các câu lệnh SQL không trả về kết quả mong đợi. Kế hoạch đồ họa cho phép các nhà phát triển SQL và DBA dễ dàng xem các nút chỉ mục/bảng khác nhau được nối với nhau như thế nào và như thế nào.

Kế hoạch thực hiện truy vấn rất quan trọng trong việc tối ưu hóa hiệu suất của truy vấn. Nó sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về phần nào của truy vấn đang hoạt động tốt hơn và phần nào tốn nhiều thời gian hơn. Điều này sẽ giúp các nhà phát triển cơ cấu lại mã truy vấn và tối ưu hóa nó.

Khi điều chỉnh hiệu suất, việc kiểm tra kế hoạch thực hiện sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về phần tốn kém nhất của truy vấn để phần đó có thể được chia thành nhiều truy vấn đơn giản hơn và mang lại sự cải thiện tổng thể về hiệu suất. Nó cũng sẽ giúp phát hiện mọi chỉ mục bị thiếu hoặc các vấn đề THAM GIA tiềm ẩn trong truy vấn.

Tóm lại, việc hiểu và tối ưu hóa các kế hoạch thực hiện câu lệnh SQL là rất quan trọng để đảm bảo hiệu suất cơ sở dữ liệu. Nó giúp đưa ra quyết định sáng suốt về cách tối ưu hóa truy vấn để có hiệu suất tốt hơn.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền