Đặc quyền quản trị viên tên miền

Đặc quyền của quản trị viên miền đề cập đến quyền được ủy quyền cho người dùng để kiểm soát quyền truy cập và sửa đổi quyền đối với các tài nguyên là một phần của miền. Điều này bao gồm khả năng gán quyền và hạn chế quyền truy cập đối với người dùng, cũng như quản lý hoặc sửa đổi cấu trúc thư mục. Đặc quyền cung cấp mức độ truy cập và quyền hạn cao nhất trên một miền Windows.

Miền là cấp cao nhất trong hệ thống phân cấp mạng Windows và được sử dụng để quản lý tập trung các tài khoản. Nó nhóm các máy tính, máy in và các tài nguyên khác lại với nhau, giúp quản lý chúng dễ dàng hơn. Bằng cách gán các đặc quyền cho người dùng, quản trị viên miền có quyền kiểm soát những gì người dùng có thể làm hoặc không làm trong cấu trúc miền.

Các đặc quyền của quản trị viên miền phải được chỉ định cẩn thận vì chúng cho phép người dùng có quyền truy cập rộng rãi vào các chức năng và hoạt động trong miền. Chúng nên được giới hạn ở một nhóm người dùng tối thiểu đã được kiểm tra kỹ lưỡng và được tin cậy để quản lý môi trường mạng một cách an toàn. Điều này sẽ giúp đảm bảo hạn chế rủi ro lạm dụng các đặc quyền và giảm nguy cơ vi phạm dữ liệu.

Đặc quyền của quản trị viên tên miền thường được cấp bởi quản trị viên hệ thống, người chịu trách nhiệm giám sát việc sử dụng hệ thống máy tính trong một tổ chức. Những đặc quyền này là cần thiết để quản lý miền nhưng chúng phải luôn được cấp một cách thận trọng và giám sát cẩn thận để ngăn chặn truy cập trái phép. Hiểu được ý nghĩa và rủi ro của việc quản trị tên miền là một phần quan trọng trong việc duy trì mạng an toàn.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền