Dữ liệu số, thường được gọi đơn giản là dữ liệu hoặc thông tin số, là thông tin và kiến thức được lưu trữ, truyền tải hoặc thao tác trên máy tính, điện thoại và các thiết bị kỹ thuật số khác. Dữ liệu số là nền tảng của công nghệ số và được sử dụng trong hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống hiện đại.

Ở dạng cơ bản nhất, dữ liệu số bao gồm một chuỗi chữ số nhị phân (thường được gọi là byte) biểu thị thông tin. Các chữ số nhị phân (thường được biểu thị bằng 0 và 1, mặc dù các cặp khác cũng có thể được sử dụng) được sử dụng để lưu trữ dữ liệu số vì chúng dễ dàng được xử lý bằng logic máy tính. Dữ liệu có thể được mã hóa cho nhiều loại ứng dụng khác nhau, từ tài liệu văn bản, hình ảnh, âm nhạc đến phần mềm và thậm chí có thể được sử dụng để thể hiện các khái niệm trừu tượng.

Dữ liệu số thường được lưu trữ trên các phương tiện như ổ cứng hoặc thẻ nhớ và có thể được máy tính đọc và thao tác. Dữ liệu có thể được truyền qua mạng, chẳng hạn như internet và được chia sẻ giữa các thiết bị kỹ thuật số. Điều này cho phép mọi người sử dụng thông tin kỹ thuật số để cộng tác, giao tiếp và liên lạc theo những cách mà trước đây không thể thực hiện được.

Ngoài ra, dữ liệu số còn được dùng để lưu trữ hồ sơ cho doanh nghiệp, chính phủ và các tổ chức khác. Điều này cho phép các hồ sơ được lưu trữ kỹ thuật số được lưu giữ chính xác, an toàn và nhân bản trong trường hợp mất dữ liệu.

Mặc dù có một số rủi ro liên quan đến việc lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số nhưng đây là một phần cần thiết của cuộc sống hiện đại và là động lực cơ bản cho thế giới kỹ thuật số của chúng ta. Bằng cách hiểu khái niệm về dữ liệu số, mọi người có thể sử dụng nó một cách có trách nhiệm và có đạo đức để giao tiếp và cộng tác ngày nay.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền