Trình điều khiển thiết bị, còn được gọi là trình điều khiển hoặc trình điều khiển thiết bị, là một chương trình phần mềm hoặc bộ hướng dẫn cho phép thiết bị ngoại vi, chẳng hạn như ổ cứng, máy in, card âm thanh, chuột hoặc thiết bị khác, giao tiếp với hệ điều hành hoặc các ứng dụng. Nó hoạt động như một giao diện giữa hệ điều hành và các thiết bị ngoại vi, dịch các hướng dẫn do hệ điều hành hoặc ứng dụng đưa ra thành các hướng dẫn mà thiết bị ngoại vi có thể diễn giải và hành động theo. Trình điều khiển thiết bị có thể được tích hợp vào hệ điều hành hoặc được cài đặt riêng.

Trình điều khiển thiết bị đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động cơ bản của hệ thống máy tính vì chúng cho phép các thiết bị ngoại vi giao tiếp với hệ điều hành và ứng dụng của máy tính. Nếu không có trình điều khiển thiết bị, người dùng sẽ phải cấu hình thủ công từng thiết bị ngoại vi một cách riêng biệt. Nếu không cài đặt trình điều khiển thiết bị, hệ điều hành và các ứng dụng sẽ không thể giao tiếp với thiết bị khiến thiết bị không thể sử dụng được.

Trình điều khiển thiết bị cũng có vai trò quan trọng trong an ninh mạng vì chúng đóng vai trò là cầu nối giữa người dùng cuối và phần cứng của hệ thống máy tính. Trình điều khiển thiết bị có thể chứa mã độc hại hoặc mã dễ bị tấn công, một trong hai mã này có thể được sử dụng để giành quyền kiểm soát hệ thống máy tính. Vì vậy, cấu hình thích hợp của trình điều khiển thiết bị là điều cần thiết trong việc bảo mật hệ thống máy tính.

Trình điều khiển thiết bị là một phần quan trọng trong trải nghiệm sử dụng máy tính và việc cài đặt cũng như cấu hình phù hợp của chúng rất quan trọng để hệ thống hoạt động bình thường. Để đảm bảo tính bảo mật của hệ thống, điều quan trọng là phải luôn cập nhật trình điều khiển thiết bị và đảm bảo rằng mọi trình điều khiển thiết bị của bên thứ ba đều có chất lượng cao.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền