Phá hủy dịch vụ (DeOS) là một loại tấn công mạng trong đó tin tặc tìm cách vô hiệu hóa mạng hoặc hệ thống máy tính. Đây được coi là hình thức tấn công mạng nghiêm trọng nhất vì mục tiêu là tắt hoàn toàn mạng hoặc hệ thống, nghĩa là nó không còn hoạt động nữa.

Các cuộc tấn công DeOS có thể liên quan đến việc sử dụng phần mềm độc hại, chẳng hạn như vi-rút hoặc sâu, để làm gián đoạn hoạt động của hệ thống hoặc phần mềm máy tính. Các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS) cũng có thể được sử dụng để đánh sập hệ thống hoặc mạng, nhưng không giống như các cuộc tấn công DeOS, các cuộc tấn công DoS không liên quan đến việc phá hủy phần mềm hoặc hệ thống cơ bản. Các cuộc tấn công DeOS có xu hướng là một hình thức gián đoạn nghiêm trọng hơn nhiều và có thể dẫn đến sự phá hủy hoàn toàn các mạng hoặc hệ thống.

Do mức độ tàn phá có thể do các cuộc tấn công DeOS gây ra nên chúng thường được coi là hoạt động bất hợp pháp. Do mức độ nghiêm trọng tiềm ẩn của cuộc tấn công DeOS, các tổ chức và doanh nghiệp nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa như sử dụng tường lửa, phần mềm chống phần mềm độc hại và các biện pháp bảo mật khác. Trong một số trường hợp, các tổ chức cũng đã áp dụng các biện pháp như hệ thống dự phòng và sao chép để bảo vệ khỏi các cuộc tấn công của DeOS.

Mặc dù cuộc tấn công DeOS có thể gây ra sự gián đoạn đáng kể, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là những kẻ tấn công cũng có thể có những động cơ khác đằng sau cuộc tấn công đó, chẳng hạn như tống tiền hoặc nhu cầu phá hoại cạnh tranh. Vì vậy, điều quan trọng là các tổ chức phải luôn cảnh giác và đảm bảo rằng họ đang triển khai các biện pháp bảo mật thích hợp để giảm nguy cơ bị tấn công DeOS.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền