Mã hóa dữ liệu là một quy trình bảo mật thông tin trong đó dữ liệu được mã hóa hoặc mã hóa để chỉ những người được ủy quyền bằng khóa mã hóa mới có thể truy cập dữ liệu đó. Mã hóa được sử dụng để bảo vệ thông tin kỹ thuật số khỏi sự truy cập và thao tác trái phép. Nó cũng được sử dụng để bảo vệ dữ liệu số được lưu trữ trong hệ thống, mạng và ứng dụng.

Mã hóa dữ liệu thường được sử dụng trong bối cảnh mật mã, một nhánh của toán học sử dụng các thuật toán toán học phức tạp để bảo mật dữ liệu. Các loại thuật toán khác nhau được sử dụng để mã hóa dữ liệu, bao gồm thuật toán đối xứng (khóa riêng) và thuật toán bất đối xứng (khóa chung). Các thuật toán đối xứng thường được sử dụng khi người gửi và người nhận có khóa chung mà chỉ họ mới biết. Các thuật toán bất đối xứng yêu cầu mỗi cá nhân phải có khóa riêng, khóa này được trao đổi và xác thực trước khi dữ liệu có thể được mã hóa.

Mã hóa dữ liệu là một yếu tố quan trọng trong việc bảo mật dữ liệu và nó thường là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại các cuộc tấn công mạng. Hiệu quả của việc mã hóa dữ liệu phần lớn phụ thuộc vào khóa và thuật toán được sử dụng. Khóa dài hơn hoặc thuật toán nâng cao hơn tạo ra mã hóa mạnh hơn và khó vi phạm hơn.

Mã hóa dữ liệu được sử dụng trong nhiều bối cảnh, bao gồm hệ thống thanh toán trực tuyến của ngân hàng, dữ liệu nhạy cảm của chính phủ và các dịch vụ trực tuyến. Ngoài ra, mã hóa dữ liệu còn được sử dụng để bảo vệ máy tính và thiết bị khỏi bị đánh cắp dữ liệu, phần mềm độc hại và truy cập trái phép.

Cuối cùng, mã hóa dữ liệu được sử dụng như một cách xác minh tính toàn vẹn của dữ liệu, đảm bảo rằng nó không bị giả mạo. Quá trình này, được gọi là xác thực tin nhắn, đảm bảo rằng người nhận nhận được dữ liệu chính xác từ người gửi và dữ liệu đó không bị thay đổi trong quá trình truyền.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền