Proxy trung tâm dữ liệu là một máy chủ hoặc máy tính chuyên dụng trong trung tâm dữ liệu từ xa cung cấp quyền truy cập vào Internet hoặc mạng được quản lý. Loại proxy này hoạt động như một trung gian giữa khách hàng và thế giới bên ngoài. Nó được sử dụng để tăng tính bảo mật và hiệu suất của các ứng dụng web.

Proxy trung tâm dữ liệu chủ yếu được sử dụng trong các ứng dụng web nơi phải xử lý một số lượng lớn yêu cầu đồng thời. Bằng cách định tuyến các yêu cầu thông qua máy chủ proxy, máy chủ có thể quản lý tải hiệu quả hơn đồng thời bảo vệ ứng dụng khỏi việc sử dụng sai mục đích và hoạt động độc hại. Proxy của trung tâm dữ liệu cũng giúp giám sát hoạt động dễ dàng hơn vì tất cả lưu lượng truy cập đều đi qua proxy trước khi đến ứng dụng.

Do tính chất nhạy cảm của proxy trung tâm dữ liệu và khả năng bị lạm dụng, điều quan trọng là phải bảo mật proxy đúng cách. Các biện pháp bảo mật phổ biến bao gồm tường lửa, xác thực người dùng và mạng riêng ảo (VPN). Ngoài ra, trung tâm dữ liệu sử dụng bảo mật vật lý để đảm bảo tính toàn vẹn của máy chủ.

Proxy của trung tâm dữ liệu thường được sử dụng trong các ứng dụng mà vị trí thực tế là quan trọng vì proxy có thể định tuyến các yêu cầu đến các máy chủ nằm gần người dùng. Bằng cách định vị địa lý các yêu cầu tới máy chủ phù hợp nhất dựa trên vị trí của người dùng, trung tâm dữ liệu có thể đảm bảo hiệu suất tốt hơn và tránh các vấn đề về độ trễ.

Proxy trung tâm dữ liệu là một công cụ quan trọng cho các ứng dụng web. Bằng cách cung cấp hiệu suất, bảo mật và quyền truy cập tốt hơn vào mạng toàn cầu, chúng đảm bảo độ tin cậy và chất lượng của ứng dụng.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền