Cookie, còn được gọi là cookie anHTTP, cookie web hoặc cookie trình duyệt, là một đoạn dữ liệu nhỏ được gửi từ một trang web và được lưu trữ trong trình duyệt web của người dùng khi người dùng đang duyệt, cho phép trang web hoặc máy chủ nhận dạng duy nhất trình duyệt hoặc theo dõi hoạt động người dùng. Khi đóng trình duyệt, cookie sẽ bị xóa và sẽ không thể truy cập được nữa.

Cookie rất hữu ích cho nhiều dịch vụ trực tuyến, chẳng hạn như duy trì trạng thái đăng nhập của người dùng, ghi nhớ các tùy chọn và cài đặt của người dùng cũng như theo dõi hành vi của người dùng. Nó cũng có thể được sử dụng để tùy chỉnh nội dung hoặc quảng cáo cho người dùng.

Khi người dùng truy cập một trang web, máy chủ web sẽ gửi cookie đến trình duyệt của người dùng. Trình duyệt lưu trữ và gửi cookie trở lại máy chủ mỗi khi người dùng đưa ra yêu cầu. Khi máy chủ nhận được cookie, nó có thể sử dụng cookie này để xác định các yêu cầu trước đó của người dùng nhằm cung cấp trải nghiệm nhất quán và được cá nhân hóa.

Cookie cũng có thể được sử dụng cho mục đích xấu, chẳng hạn như theo dõi hoạt động của người dùng và thu thập thông tin hoặc dữ liệu cá nhân. Nhiều trình duyệt web cho phép người dùng vô hiệu hóa hoặc xóa cookie và ở một số quốc gia, chẳng hạn như Liên minh Châu Âu, các trang web phải cung cấp cho người dùng hướng dẫn rõ ràng về cách thực hiện việc đó.

Ngoài ra, nhà phát triển có thể thực hiện các bước để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng bằng cách sử dụng cookie an toàn và được mã hóa hoặc thậm chí bằng cách hoàn toàn không sử dụng cookie.

Tóm lại, cookie là những mẩu dữ liệu nhỏ được lưu trữ trong trình duyệt web của người dùng, có thể hữu ích trong việc cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn nhưng cũng có thể được sử dụng cho mục đích xấu.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền