Python 3.12 sắp ra mắt và có một số tính năng cũng như cải tiến mới thú vị đáng mong đợi. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những điểm nổi bật chính của Python 3.12 và những gì bạn có thể mong đợi từ bản phát hành sắp tới này.

Thông báo lỗi được cải thiện

Python 3.12 giới thiệu các thông báo lỗi nâng cao, dựa trên những cải tiến được thực hiện trong các phiên bản trước. Những cập nhật này bao gồm:

 •  Đề xuất nhập mô-đun từ thư viện chuẩn như một phần của thông báo lỗi.
 •  Thông báo lỗi thông minh hơn cho các lỗi phổ biến, chẳng hạn như cú pháp sai.
 •  Cải thiện việc xử lý các mục nhập bị thiếu với các đề xuất sửa lỗi tự động.

Những cải tiến tinh tế về thông báo lỗi này giúp trải nghiệm viết mã bằng Python thân thiện hơn nhiều với người dùng.

Cải tiến hiệu suất

Trong khi Python 3.11 mang lại những cải tiến hiệu suất đáng kể thì Python 3.12 tiếp tục nâng cao hiệu suất trong một số lĩnh vực. Một số cải tiến đáng chú ý bao gồm:

 •  Nội tuyến hiểu: Hiện tại, phần hiểu được tạo nội tuyến, giúp thực thi nhanh hơn và tăng tốc độ đáng kể trong mã sử dụng khả năng hiểu.
 •  Loại bỏ các thành viên `W string` và `W string length` khỏi các đối tượng, giảm kích thước đối tượng và tối ưu hóa việc sử dụng bộ nhớ.
 •  Giới thiệu các đối tượng bất tử: Những đối tượng này có số lượng tham chiếu không bao giờ được cập nhật, đơn giản hóa mã và có khả năng cải thiện hiệu suất bằng cách tránh các lỗi bộ đệm và chạy đua dữ liệu không cần thiết.

Những cải tiến hiệu suất này góp phần thực thi mã Python tổng thể nhanh hơn.

Cải tiến Khóa phiên dịch toàn cầu (GIL)

Một trong những thay đổi đáng kể trong Python 3.12 là việc giới thiệu các trình thông dịch phụ, có Khóa phiên dịch toàn cầu riêng. Mặc dù tính năng này chưa được thể hiện đầy đủ trong Python 3.12 nhưng nó đặt nền tảng cho việc sử dụng tốt hơn nhiều lõi CPU, dẫn đến hiệu suất được cải thiện. Python 3.13 dự kiến sẽ cung cấp một mô-đun mới gọi là `thông dịch viên`, cho phép người dùng tận dụng chức năng này từ chính mã Python.

Cải tiến dây F

Chuỗi F, phổ biến cho nội suy chuỗi, trở nên ít hạn chế hơn trong Python 3.12. Giờ đây, bạn có thể sử dụng dấu ngoặc kép lồng nhau trong F-Strings, loại bỏ nhu cầu về các loại dấu ngoặc kép khác nhau khi làm việc với phép nối chuỗi phức tạp.

Những cải tiến liên quan đến loại

Python 3.12 mang đến một số cải tiến trong lĩnh vực kiểu và chú thích kiểu:

 •  Đặc tả loại đối số từ khóa bằng cách sử dụng cơ chế `ở sau`, cung cấp một cách ngắn gọn và dễ đọc hơn để xác định gợi ý loại cho đối số từ khóa.
 •  Giới thiệu từ khóa `override`, cho phép chỉ báo rõ ràng khi một phương thức ghi đè một phương thức khác, giúp phát hiện các lỗi tiềm ẩn và cải thiện độ tin cậy của mã.
 •  Cú pháp mới cho các tham số kiểu và các lớp/hàm chung, đơn giản hóa việc sử dụng các tổng quát trong Python. Cú pháp này loại bỏ sự cần thiết của các cấu trúc phức tạp như `type vars` khi xác định các lớp và hàm chung.

Những cải tiến trong việc xử lý kiểu này giúp tăng độ rõ ràng của mã và cải thiện khả năng bảo trì của các dự án Python.

Các tính năng đáng chú ý khác

Python 3.12 giới thiệu các tính năng và cải tiến bổ sung, bao gồm:

 •  Phương thức `walk` trong mô-đun `pathlib`, cho phép duyệt thư mục và tạo tệp đơn giản hơn.
 •  Hỗ trợ thiết bị trong CPython 3.12, cho phép các công cụ gỡ lỗi và phủ sóng nhanh hơn bằng cách cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào các cuộc gọi, trả lời, đường dây và các sự kiện ngoại lệ.
 •  Loại bỏ các mô-đun không được dùng nữa như `asyncore` và `asyncio`, nhường chỗ cho gói `asyncio` toàn diện hơn.
 •  Loại bỏ các bí danh không được dùng nữa trong gói `unittest`, thúc đẩy việc sử dụng các tên phương thức được đề xuất.

Những thay đổi và cập nhật này nâng cao hơn nữa hệ sinh thái Python bằng cách hợp lý hóa chức năng và loại bỏ các tính năng lỗi thời hoặc không còn được dùng nữa.

Phần kết luận

Python 3.12 mang đến những tính năng và cải tiến mới thú vị cho ngôn ngữ Python. Các thông báo lỗi nâng cao, tối ưu hóa hiệu suất, cải tiến GIL, cải tiến F-Strings, cải tiến liên quan đến loại và các tính năng đáng chú ý khác khiến phiên bản này rất được mong đợi. Các nhà phát triển Python có thể mong đợi trải nghiệm mã hóa hiệu quả và hiệu quả hơn với Python 3.12. Hãy theo dõi bản phát hành và bắt đầu khám phá các khả năng của phiên bản Python mới nhất này.

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào ở đây, bạn có thể là người đầu tiên!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền