Biểu thức chính quy (regex) là một công cụ mạnh mẽ để xử lý văn bản và trích xuất dữ liệu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết về các lớp ký tự và bộ định lượng, các thành phần thiết yếu của biểu thức chính quy, giúp thực hiện các thao tác văn bản và tìm kiếm nâng cao.

Hiểu biểu thức chính quy

Biểu thức chính quy là chuỗi ký tự tạo thành mẫu tìm kiếm. Chúng được sử dụng để khớp, tìm kiếm và thao tác các chuỗi dựa trên các mẫu cụ thể. Điều này đặc biệt hữu ích cho các tác vụ như xác thực dữ liệu đầu vào, trích xuất dữ liệu và chuyển đổi văn bản.

Lớp nhân vật trong Regex là gì?

Các lớp ký tự trong biểu thức chính quy cho phép bạn xác định một tập hợp các ký tự mà bạn muốn so khớp. Chúng được chỉ định bằng dấu ngoặc vuông []. Dưới đây là một số loại lớp nhân vật phổ biến:

 • Lớp nhân vật cơ bản: Khớp với bất kỳ ký tự nào trong dấu ngoặc. Ví dụ, [abc] sẽ khớp với bất kỳ ký tự nào 'a', 'b' hoặc 'c'.
 • Lớp nhân vật phạm vi: So khớp với bất kỳ ký tự nào trong phạm vi được chỉ định. Ví dụ, [a-z] sẽ khớp với bất kỳ chữ cái viết thường nào.
 • Lớp ký tự phủ định: Khớp với bất kỳ ký tự nào không có trong ngoặc. Ví dụ, [^a-z] sẽ khớp với bất kỳ ký tự nào không phải là chữ thường.

Bảng ví dụ về các lớp ký tự

Lớp nhân vậtSự miêu tảVí dụDiêm
[abc]Bất kỳ 'a', 'b' hoặc 'c' nàobĐÚNG VẬY
[a-z]Bất kỳ chữ cái viết thường nàodĐÚNG VẬY
[^a-z]Bất kỳ ký tự nào không phải là chữ thường1ĐÚNG VẬY
[0-9]Bất kỳ chữ số nào5ĐÚNG VẬY

Bộ định lượng trong Regex là gì?

Bộ định lượng trong biểu thức chính quy chỉ định số lượng phiên bản của một ký tự, nhóm hoặc lớp ký tự phải có trong đầu vào để tìm thấy kết quả khớp. Dưới đây là một số định lượng thường được sử dụng:

 • * (Dấu hoa thị): Khớp 0 hoặc nhiều lần lặp lại của phần tử trước đó. Ví dụ, a* khớp với 0 hoặc nhiều ký tự 'a'.
 • + (Thêm): Khớp 1 hoặc nhiều lần lặp lại của phần tử trước đó. Ví dụ, a+ khớp với một hoặc nhiều ký tự 'a'.
 • ? (Dấu chấm hỏi): Khớp 0 hoặc 1 phiên bản của phần tử trước. Ví dụ, a? khớp với 0 hoặc một ký tự 'a'.
 • {n}: Phù hợp chính xác n lần xuất hiện của phần tử đứng trước. Ví dụ, a{3} khớp chính xác với ba ký tự 'a'.
 • {n,}: Diêm n hoặc nhiều lần xuất hiện của phần tử đứng trước. Ví dụ, a{2,} khớp với hai hoặc nhiều ký tự 'a'.
 • {n,m}: Trận đấu giữa nm lần xuất hiện của phần tử đứng trước. Ví dụ, a{2,4} khớp giữa hai và bốn ký tự 'a'.

Bảng ví dụ về định lượng

định lượngSự miêu tảVí dụDiêm
*0 lần lặp lại trở lêna*“”, “a”, “aa”
+1 hoặc nhiều lần lặp lạia+“a”, “aa”
?0 hoặc 1 lần lặp lạia?"", "Một"
{n}Chính xác n lần xuất hiệna{3}“aaa”
{n,}n hoặc nhiều lần xuất hiệna{2,}“aa”, “aaa”
{n,m}Giữa nm lần xuất hiệna{2,4}“aa”, “aaa”

Sử dụng các lớp ký tự và bộ định lượng cùng nhau

Khi được kết hợp, các lớp ký tự và bộ định lượng có thể tạo ra các mẫu tìm kiếm rất mạnh mẽ. Ví dụ, [a-zA-Z]{3,5} sẽ khớp với bất kỳ từ nào có 3 đến 5 chữ cái.

Ví dụ thực tế

 1. Tìm tất cả số điện thoại: Để tìm số điện thoại ở các định dạng khác nhau, bạn có thể sử dụng biểu thức chính quy như \+?[0-9]{1,3}?[-.\s]?[0-9]{1,4}?[-.\s]?[0-9]{1,4}?[-.\s]?[0-9]{1,9}. Điều này sẽ khớp các số với mã quốc gia tùy chọn và các dấu phân cách khác nhau như dấu gạch ngang, dấu chấm và dấu cách.
 2. Trích xuất địa chỉ email: Để trích xuất địa chỉ email, bạn có thể sử dụng biểu thức chính quy như [a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}. Mẫu này phù hợp với cấu trúc chung của địa chỉ email.

Công cụ kiểm tra và xây dựng Regex

Có một số công cụ trực tuyến có thể giúp bạn kiểm tra và xây dựng biểu thức chính quy của mình:

 • Regex101: Trình kiểm tra biểu thức chính quy tương tác với các giải thích theo thời gian thực.
 • RegExr: Trình soạn thảo và trình kiểm tra biểu thức chính quy với các mẫu và ví dụ về cộng đồng.
 • RegexPal: Trình kiểm tra biểu thức chính quy đơn giản có hỗ trợ JavaScript.

Mẹo SEO khi sử dụng Regex

Khi tạo nội dung bao gồm biểu thức chính quy, hãy đảm bảo:

 • Sử dụng các từ khóa có liên quan như “regex”, “các lớp ký tự” và “bộ định lượng” trong tiêu đề và tiêu đề phụ của bạn.
 • Cấu trúc nội dung của bạn với các phần rõ ràng, ngắn gọn để nâng cao khả năng đọc và SEO.
 • Nhúng các bảng ví dụ để minh họa cách hoạt động của biểu thức chính quy và cải thiện mức độ tương tác của người dùng.

Phần kết luận

Việc hiểu và sử dụng các lớp ký tự cũng như bộ định lượng trong biểu thức chính quy có thể nâng cao đáng kể khả năng tìm kiếm và thao tác văn bản của bạn. Bằng cách thành thạo các công cụ này, bạn có thể xử lý các tác vụ xử lý văn bản phức tạp một cách dễ dàng. Sử dụng các ví dụ và công cụ được cung cấp để thực hành và hoàn thiện kỹ năng của bạn.

Hãy nhớ thường xuyên kiểm tra biểu thức chính quy của bạn và luôn cập nhật các tính năng biểu thức chính quy mới cũng như các phương pháp hay nhất để tiếp tục cải thiện khả năng xử lý văn bản của bạn.

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào ở đây, bạn có thể là người đầu tiên!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền