വെബ് സ്ക്രാപ്പിംഗും ബ്രൗസർ ഓട്ടോമേഷനും പല ബിസിനസുകൾക്കും ഡെവലപ്പർമാർക്കും അവിഭാജ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പല വെബ്‌സൈറ്റുകളും ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ബ്രൗസിംഗ് കണ്ടെത്തി തടയുന്നു. ഉപയോക്തൃ ഏജൻ്റുമാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ സെലിനിയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും പൈത്തൺ ഉപയോഗിച്ച് സെലിനിയം കണ്ടെത്തൽ എങ്ങനെ മറികടക്കാമെന്ന് ഈ ലേഖനം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യും. വിജയകരമായ വെബ് സ്ക്രാപ്പിംഗ് ഉറപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾ വിശദമായ ഘട്ടങ്ങളിലേക്കും ടൂളുകളിലേക്കും മികച്ച രീതികളിലേക്കും കടക്കും.

സെലിനിയം കണ്ടെത്തൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു

കണ്ടെത്തൽ മറികടക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് മനസിലാക്കാം. ചില വെബ് ഡ്രൈവർ ഫ്ലാഗുകളുടെയും പ്രോപ്പർട്ടികളുടെയും സാന്നിധ്യം പരിശോധിച്ച് വെബ്‌സൈറ്റുകൾക്ക് സെലിനിയം കണ്ടെത്താനാകും. ഒരു സൈറ്റ് ഈ ഫ്ലാഗുകൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ, അതിന് ആക്സസ് തടയാനോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഡാറ്റ അവതരിപ്പിക്കാനോ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ Chrome ബ്രൗസർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സൈറ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ, അത് പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ പ്രതികരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ സെലിനിയം ഉപയോഗിച്ച് അതേ സൈറ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ, വെബ്‌സൈറ്റിന് ഓട്ടോമേഷൻ കണ്ടെത്താനും അത് തടയാനും കഴിയും. വെബ്‌സൈറ്റുകൾക്ക് തിരയാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യേക ഫ്ലാഗുകൾ സെലിനിയം സജ്ജമാക്കുന്നതിനാലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ സംഭവിക്കുന്നത്.

വെബ്ഡ്രൈവർ ഫ്ലാഗുകൾ മാറ്റുന്നു

സെലിനിയം കണ്ടെത്തൽ മറികടക്കാൻ, വെബ്ഡ്രൈവർ ഫ്ലാഗുകൾ പരിഷ്ക്കരിക്കുക എന്നതാണ് ഫലപ്രദമായ ഒരു രീതി.

 1. ഫയർഫോക്സ് കോൺഫിഗറേഷൻ: ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഫയർഫോക്സ് കോൺഫിഗറേഷൻ പേജ് തുറക്കുക about:config വിലാസ ബാറിൽ. വെബ്ഡ്രൈവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫ്ലാഗ് കണ്ടെത്തി അത് സജ്ജമാക്കുക false.
 2. കോഡ് നടപ്പിലാക്കൽ:
from selenium import webdriver

# Set Firefox preferences
options = webdriver.FirefoxOptions()
options.set_preference("dom.webdriver.enabled", False)
options.set_preference('useAutomationExtension', False)

driver = webdriver.Firefox(options=options)

ഈ സ്‌ക്രിപ്റ്റ് വെബ്‌ഡ്രൈവർ കണ്ടെത്തൽ ഫ്ലാഗ് പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്നു, ബ്രൗസറിനെ ഒരു സാധാരണ ഉപയോക്തൃ-പ്രേരിതമായ ഉദാഹരണമായി ദൃശ്യമാക്കുന്നു.

ഉപയോക്തൃ ഏജന്റുകൾ

ഒരു ബ്രൗസർ സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഒരു വെബ് സെർവറിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രിംഗ് ആണ് ഉപയോക്തൃ ഏജൻ്റ്. ഉപയോക്തൃ ഏജൻ്റ് സ്ട്രിംഗ് മാറ്റുന്നത് സെലിനിയം അഭ്യർത്ഥനകളെ സാധാരണ ബ്രൗസർ അഭ്യർത്ഥനകളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല.

ഉപയോക്തൃ ഏജൻ്റിനെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ:

 1. ഒരു സാധാരണ ഉപയോക്തൃ ഏജൻ്റ് സ്ട്രിംഗ് തിരിച്ചറിയുക: ഉദാഹരണം: "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36"
 2. സെലിനിയത്തിലെ മാറ്റം നടപ്പിലാക്കുക:
from selenium import webdriver

options = webdriver.ChromeOptions()
options.add_argument("user-agent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36")

driver = webdriver.Chrome(options=options)

ഒരു ഇഷ്‌ടാനുസൃത ഉപയോക്തൃ ഏജൻ്റ് സജ്ജീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, നമുക്ക് നിരവധി അടിസ്ഥാന കണ്ടെത്തലുകൾ മറികടക്കാൻ കഴിയും.

പശ്ചാത്തലത്തിൽ സെലിനിയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു

ബ്രൗസർ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തൽ ഒഴിവാക്കുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു നിർണായക വശമാണ്. ബ്രൗസർ ഹെഡ്‌ലെസ് മോഡിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് നേടാനാകും.

നടപ്പിലാക്കൽ:

from selenium import webdriver

options = webdriver.ChromeOptions()
options.add_argument("--headless")

driver = webdriver.Chrome(options=options)

ഹെഡ്‌ലെസ്സ് മോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം ഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻ്റർഫേസ് പ്രദർശിപ്പിക്കില്ല എന്നാണ്, ഇത് സെർവറുകളിൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടാസ്‌ക്കുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് അത്യാവശ്യമാണ്.

ബ്രൗസർ അറിയിപ്പുകളും ശബ്ദങ്ങളും പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്നു

ഓട്ടോമേറ്റഡ് ബ്രൗസിംഗിൽ പലപ്പോഴും അപ്രതീക്ഷിത പോപ്പ്-അപ്പുകളും അറിയിപ്പുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്നത് പ്രക്രിയ കാര്യക്ഷമമാക്കും.

കോഡ് ഉദാഹരണം:

from selenium import webdriver

options = webdriver.ChromeOptions()
prefs = {"profile.default_content_setting_values.notifications": 2}
options.add_experimental_option("prefs", prefs)
options.add_argument("--mute-audio")

driver = webdriver.Chrome(options=options)

ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് അറിയിപ്പുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുകയും ഓഡിയോ നിശബ്ദമാക്കുകയും തടസ്സമില്ലാത്ത ഓട്ടോമേഷൻ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഡാറ്റ പാഴ്സിംഗ് ഉദാഹരണം

ക്രമരഹിതമായ ഉപയോക്തൃനാമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് വിളിപ്പേരുകൾ പാഴ്‌സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക ഉദാഹരണം നോക്കാം.

പടികൾ:

 1. സൈറ്റ് ലോഡ് ചെയ്ത് ഘടകങ്ങളുമായി സംവദിക്കുക:
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.keys import Keys

options = webdriver.ChromeOptions()
options.add_argument("--headless")
options.add_argument("user-agent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36")

driver = webdriver.Chrome(options=options)
driver.get("https://example.com")

# Locate the username field and extract nicknames
usernames = []
for _ in range(10):
  nickname = driver.find_element(By.ID, "nickname").text
  usernames.append(nickname)
  driver.find_element(By.ID, "generate").click()
print(usernames)

ഉപസംഹാരം

WebDriver ഫ്ലാഗുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ഉപയോക്തൃ ഏജൻ്റുമാരെ മാറ്റുന്നതിലൂടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ സെലിനിയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും ബ്രൗസർ അറിയിപ്പുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് സെലിനിയം കണ്ടെത്തൽ ഫലപ്രദമായി മറികടക്കാൻ കഴിയും. തടസ്സമില്ലാത്തതും കണ്ടെത്താത്തതുമായ വെബ് സ്‌ക്രാപ്പിംഗിനും ഓട്ടോമേഷനും ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ രീതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടാസ്‌ക്കുകൾ തടസ്സമില്ലാതെയും കാര്യക്ഷമമായും തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. വെബ്‌സൈറ്റ് സേവന നിബന്ധനകളും ഡാറ്റാ സ്വകാര്യതാ നിയമങ്ങളും മാനിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും വെബ് സ്‌ക്രാപ്പിംഗും ഓട്ടോമേഷനും ധാർമ്മികമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഓർമ്മിക്കുക. കൂടുതൽ വിപുലമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കും പതിവ് അപ്‌ഡേറ്റുകൾക്കുമായി, FineProxy.org-ലെ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിൽ തുടരുക. ചുവടെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും ഫീഡ്‌ബാക്കും പങ്കിടാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒരു ലൈക്ക് ഇടാനും മറക്കരുത്. സന്തോഷകരമായ സ്ക്രാപ്പിംഗ്!

ഈ ഘട്ടങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെയും ആവശ്യാനുസരണം ക്രമീകരണങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിലൂടെയും, നിങ്ങളുടെ ഓട്ടോമേഷൻ പ്രോജക്റ്റുകൾ സുഗമമായും കണ്ടെത്താനാകാതെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാകും.

നിങ്ങളുടെ സൗജന്യ ട്രയൽ പ്രോക്സി ഇപ്പോൾ നേടൂ!

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ (0)

ഇവിടെ ഇതുവരെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെയാളാകാം!

മറുപടി രേഖപ്പെടുത്തുക

താങ്കളുടെ ഇമെയില്‍ വിലാസം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയില്ല. അവശ്യമായ ഫീല്‍ഡുകള്‍ * ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു


പ്രോക്സി തിരഞ്ഞെടുത്ത് വാങ്ങുക

ഡാറ്റാസെന്റർ പ്രോക്സികൾ

ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന പ്രോക്സികൾ

UDP പ്രോക്സികൾ

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 10000+ ഉപഭോക്താക്കൾ വിശ്വസിച്ചു

പ്രോക്സി കസ്റ്റമർ
പ്രോക്സി കസ്റ്റമർ
പ്രോക്സി ഉപഭോക്താവ് flowch.ai
പ്രോക്സി കസ്റ്റമർ
പ്രോക്സി കസ്റ്റമർ
പ്രോക്സി കസ്റ്റമർ