Sõltuvuste installimine

Veenduge, et Redis oleks installitud ja redis-py raamatukogu, et töötada koos Pythoni Redisega. Installige vajalikud sõltuvused pipi abil:

pip install redis

Redis Manageri loomine

Loome a RedisManager klassis Redisega suhtlemiseks.

import redis
import json
import random
import logging

class RedisManager:
  def __init__(self, host='localhost', port=6379, db=0):
    self.db = redis.StrictRedis(host=host, port=port, db=db, decode_responses=True)
    self.logger = logging.getLogger('proxy_manager')
    self.logger.setLevel(logging.INFO)
    if not self.logger.hasHandlers():
      ch = logging.StreamHandler()
      ch.setLevel(logging.INFO)
      formatter = logging.Formatter('%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s')
      ch.setFormatter(formatter)
      self.logger.addHandler(ch)
    self.proxies = []
    self.load_proxy_list()

  def update_proxies(self, filepath):
    proxies = self.read_proxies_from_file(filepath)
    for proxy in proxies:
      if proxy.get('anonymitylevel') == 'elite' and proxy.get('protocol') in ['http', 'https']:
        if not self.proxy_exists(proxy):
          self.logger.info(f"proxy: {proxy['ipaddress']} ({proxy['protocol']}, {proxy['anonymitylevel']})")
          self.proxy_save(proxy)
    self.load_proxy_list()

  def get_proxy(self):
    return random.choice(self.proxies)

  def load_proxy_list(self):
    self.proxies = []
    ret = self.db.smembers("proxies")
    for pid in ret:
      proxy = self.load_proxy(pid)
      if proxy:
        self.proxies.append(proxy)

  def load_proxy(self, pid):
    data = self.db.hmget(f"proxy:{pid}", "ipaddress", "port", "protocol", "anonymitylevel", "source", "country")
    if not all(data):
      return None
    return {k: v for k, v in zip(["ipaddress", "port", "protocol", "anonymitylevel", "source", "country"], data)}

  def proxy_save(self, proxy):
    next_id = self.db.incr("proxies_next_id")
    self.db.hmset(f"proxy:{next_id}", proxy)
    self.db.sadd("proxies", next_id)
    self.db.hset("proxies_ids", proxy['ipaddress'], next_id)

  def proxy_exists(self, proxy):
    return self.db.hexists("proxies_ids", proxy['ipaddress'])

  def read_proxies_from_file(self, filepath):
    with open(filepath, 'r') as file:
      values = json.load(file)
    proxies = []
    for data in values:
      proxy = {
        "ipaddress": data.get("ipaddress", "").lower(),
        "port": str(data.get("port", "")),
        "protocol": data.get("protocols", [""])[0].lower(),
        "anonymitylevel": data.get("anonymitylevel", "").lower(),
        "source": data.get("source", "").lower(),
        "country": data.get("country", "").lower()
      }
      proxies.append(proxy)
    return proxies

1. skript: puhverserverite hulgi lisamine

See skript loeb failist puhverserverite loendi ja lisab need Redise andmebaasi.

import logging

logging.basicConfig(level=logging.INFO)

def main():
  manager = RedisManager()
  filepath = 'path/to/proxy_list.json'
  manager.update_proxies(filepath)
  logging.info("Proxies updated successfully")

if __name__ == "__main__":
  main()

2. skript: juhusliku puhverserveri hankimine

See skript hangib Redise andmebaasist juhusliku puhverserveri.

import logging

logging.basicConfig(level=logging.INFO)

def main():
  manager = RedisManager()
  proxy = manager.get_proxy()
  logging.info(f"Random proxy: {proxy}")

if __name__ == "__main__":
  main()

3. skript: puhverserveri olemasolu kontrollimine

See skript kontrollib, kas Redise andmebaasis on konkreetne puhverserver.

import logging

logging.basicConfig(level=logging.INFO)

def main():
  manager = RedisManager()
  test_proxy = {
    "ipaddress": "192.168.1.1",
    "port": "8080",
    "protocol": "http",
    "anonymitylevel": "elite",
    "source": "test_source",
    "country": "us"
  }
  exists = manager.proxy_exists(test_proxy)
  if exists:
    logging.info("Proxy exists in the database")
  else:
    logging.info("Proxy does not exist in the database")

if __name__ == "__main__":
  main()

4. skript: puhverserveri kustutamine

See skript kustutab puhverserveri Redise andmebaasist. Esiteks lisage a delete_proxy meetodit RedisManager klass:

def delete_proxy(self, pid):
  self.db.delete(f"proxy:{pid}")
  self.db.srem("proxies", pid)

Nüüd puhverserveri kustutamise skript:

import logging

logging.basicConfig(level=logging.INFO)

def main():
  manager = RedisManager()
  proxy_id = 1 # Replace with the ID of the proxy you want to delete
  manager.delete_proxy(proxy_id)
  logging.info("Proxy deleted successfully")

if __name__ == "__main__":
  main()

Kokkuvõte

Selles juhendis oleme loonud mitu skripti puhverserverite haldamiseks Pythoni ja Redise abil. Need skriptid võimaldavad teil Redise andmebaasist puhverservereid lisada, tuua, kontrollida ja kustutada, pakkudes tugevat lahendust puhverserveri haldamiseks. Nendele näidetele tuginedes saate oma puhverserveri haldussüsteemi veelgi kohandada ja laiendada vastavalt teie konkreetsetele vajadustele.

Kommentaarid (0)

Siin pole veel kommentaare, võite olla esimene!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga


Vali ja osta proxy

Andmekeskuse proksid

Pöörlevad proksid

UDP Proxy'd

Usaldab üle 10 000 kliendi kogu maailmas

Puhverklient
Puhverklient
Puhverklient flowch.ai
Puhverklient
Puhverklient
Puhverklient