Peopleware, také známý jako kancelářská infrastruktura, je termín používaný k označení softwaru, nástrojů a vybavení potřebného k podpoře činností personálu organizace. Tento termín je obecně spojován s firemní kulturou, postupy a vybavením, které podporují produktivitu a komunikaci mezi zaměstnanci. Peopleware je široký pojem a může označovat prakticky jakoukoli technologii, hardware nebo software používaný k podpoře zaměstnanců organizace.

Příklady peopleware mohou zahrnovat komunikační nástroje, jako je e-mail, rychlé zasílání zpráv, konferenční hovory a software pro řízení projektů. Může také odkazovat na položky, jako jsou stoly, pracovní stanice, kancelářské židle, tabule nebo systémy CRM používané k řízení vztahů se zákazníky. Peopleware je nezbytný pro efektivní a produktivní fungování pracovišť.

Koncept peopleware vznikl v 80. letech 20. století s nástupem revoluce v osobních počítačích. Organizace začaly přijímat digitální nástroje a procesy v širším měřítku, a to mělo hluboký dopad na způsob, jakým zaměstnanci interagovali a komunikovali. S úsvitem digitálního pracoviště se rozvinul koncept peopleware se zaměřením na lidský prvek počítačových operací a procesů.

Peopleware je dnes nezbytný pro to, aby organizace zůstaly konkurenceschopné. Organizace se obracejí na peopleware, aby dosáhly vyšší efektivity a úspory nákladů a zároveň zajistily, že zaměstnanci budou efektivní a zapojení do svých rolí.

Peopleware je široký pojem a žádné dvě organizace nemají přesně stejné nastavení. Společným cílem peopleware je však usnadnit zaměstnancům lepší komunikaci, spolupráci a organizaci. Se správným peoplewarem mohou organizace zajistit hladký chod svých hlavních operací.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník